Home

Heart MonitorBedden ICOp een IC liggen
Een opname op de intensive care-afdeling is vaak een acute gebeurtenis en daardoor omgeven met schrik en zorg. Zowel voor patiënt als familie/naasten kan de impact van de opname en haar gevolgen, heel groot zijn, ook op langere termijn. Helaas wordt dit nog vaak onderschat. Deze website wil een richtingwijzer zijn voor iedereen die zoekt naar (h)erkenning en informatie rond alles wat zich kan afspelen bij en na een intensive care-opname. Ook worden er mogelijkheden en ideeën aangereikt om alle ervaringen te helpen hanteren, zowel op fysiek, psycho-sociaal als geestelijk gebied.

Vanuit deze pagina kunt u in de menubalk bovenin o.a. een keuze maken voor ‘Op de IC’ of ‘Na de IC’. Bij ‘Op de IC’ vindt u informatie over behandelingen en ziektebeelden maar ook over de beleving van deze intensieve tijd, door de ogen van zowel de naasten als de patiënt.

Bij ‘Na de IC’ leest u alles over de gevolgen van een IC-opname en over nazorg. Verder kunt u o.a. kiezen uit ‘Nieuws’, ‘Links’, het ‘Blog’ (met artikelen waarop u kunt reageren) en FAQ (Frequently Asked Questions). Dit laatste biedt een overzicht van vaak gestelde vragen.

Graag wijzen we u op de Balanstraining. Deze nieuwe vorm van nazorg is zeer recent ontwikkeld en specifiek gericht op ex-IC-patiënten voor wie de IC-opname al weer enige tijd (zo’n 9 maanden of langer) geleden is. Een serie van 5 bijeenkomsten, die starten op 11 september in Den Haag. De training richt zich op het verbeteren van de zelfzorg bij klachten als: vermoeidheid, angst, functieverlies, stress en concentratiestoornissen.
Zie hier voor meer informatie of de poster.