Home

Heart MonitorBedden ICOp een IC liggen
Een opname op de intensive care-afdeling is vaak een acute gebeurtenis en daardoor omgeven met schrik en zorg. Zowel voor patiënt als familie/naasten kan de impact van de opname en haar gevolgen, heel groot zijn, ook op langere termijn. Helaas wordt dit nog vaak onderschat. Deze website wil een richtingwijzer zijn voor iedereen die zoekt naar (h)erkenning en informatie rond alles wat zich kan afspelen bij en na een intensive care-opname. Ook worden er mogelijkheden en ideeën aangereikt om alle ervaringen te helpen hanteren, zowel op fysiek, psycho-sociaal als geestelijk gebied.

Bij ‘Op de IC’ (zie de bovenbalk) vindt u informatie over behandelingen en ziektebeelden maar ook over de beleving van deze intensieve tijd, door de ogen van zowel de naasten als de patiënt. Bij ‘Na de IC’ leest u alles over de gevolgen van een IC-opname en over nazorg. Graag wijzen we u ook op het programma Kruispunt van 18 oktober 2015, gewijd aan ‘IC-overlevers’. U vindt de uitzending hier. Verder kunt u o.a. kiezen uit ‘Nieuws’ (met o.a. artikelen over het post IC syndroom), ‘Links’, ‘Blog’ en ‘FAQ’ (Frequently Asked Questions). Dit laatste biedt een overzicht van vaak gestelde vragen.

De afdeling IQ healthcare van het Radboudumc Nijmegen organiseert, in het kader van een onderzoek, op 7 april een focusgroep-bijeenkomst rond het thema ‘Samen beslissen’. Hiervoor is men, in samenwerking met deze website, op zoek naar naasten en/of ex-patiënten die hun ervaringen in deze focusgroep zouden willen delen wat betreft beslissingen die zij tijdens de IC-opname in overleg met de arts moesten nemen. Uiteindelijk doel is om artsen in opleiding beter toe te rusten voor gezamenlijke besluitvorming en hen te leren wat daarbij belangrijk is. Hebt u belangstelling of wilt u meer weten? Lees verder voor uitgebreidere info.