Home

Heart MonitorBedden ICOp een IC liggen
Een opname op de intensive care-afdeling is vaak een acute gebeurtenis en daardoor omgeven met schrik en zorg. Zowel voor patiënt als familie/naasten kan de impact van de opname en haar gevolgen, heel groot zijn, ook op langere termijn. Helaas wordt dit nog vaak onderschat. Deze website wil een richtingwijzer zijn voor iedereen die zoekt naar (h)erkenning en informatie rond alles wat zich kan afspelen bij en na een intensive care-opname. Ook worden er mogelijkheden en ideeën aangereikt om alle ervaringen te helpen hanteren, zowel op fysiek, psycho-sociaal als geestelijk gebied.

Bij ‘Op de IC’ (zie de bovenbalk) vindt u informatie over behandelingen en ziektebeelden maar ook over de beleving van deze intensieve tijd, door de ogen van zowel de naasten als de patiënt. Bij ‘Na de IC’ leest u alles over de gevolgen van een IC-opname en over nazorg. Graag wijzen we u ook op het programma Kruispunt van 18 oktober 2015, gewijd aan ‘IC-overlevers’. U vindt de uitzending hier. Verder kunt u o.a. kiezen uit ‘Nieuws’ (met o.a. artikelen over het post IC syndroom), ‘Links’, ‘Blog’ en ‘FAQ’ (Frequently Asked Questions) wat een overzicht biedt van vaak gestelde vragen.

Deze website zal binnenkort overgaan in de website ‘IC-Connect’. Op 12 november, tijdens het PICS symposium over het Post Intensive Care Syndroom, georganiseerd door de Stichting FCIC en de patiëntenorganisatie IC Connect (zie hier voor info), zal opeenicliggen officiëel overgedragen worden in de goede handen van genoemde patiëntenorganisatie die de belangen van (ex-)IC-patiënten en hun naasten behartigt. Zie voor informatie ook de laatste nieuwsbrief.