AMC biedt professionals 1e lijn voorlichting over Post IC Syndroom

Vanuit het AMC werd, in samenwerking met de HvA, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie en de Eerste Lijn Amsterdam, op 30 januari 2018 een symposium georganiseerd met de titel: ‘VAN KRITIEKE ZIEKTE NAAR GOEDE GEZONDHEID’. Het doel: professionals uit de eerste lijn, d.w.z. huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorg, etc. voorlichting bieden over de gevolgen van kritieke ziekte en IC-opname. Het symposium was een groot succes, te merken aan de opkomst, de ‘eye openers’ voor velen en de positieve reacties na afloop. Een prachtig initiatief om de kennis over het Post Intensive Care Syndroom te verspreiden! Zie hier de link naar de inleiding op het symposium.

AMC houdt zich actief bezig met aandacht voor revalidatie
Het AMC en de Hogeschool van Amsterdam werken hard aan de voorlichting over het Post Intensive Care Syndroom. De ervaringsverhalen van ex-patiënten zijn daarin voor hen van groot belang. Ook wordt er binnen (de revalidatie-afdeling van) het AMC veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van een IC-opname en naar de vraag: wat is belangrijk voor een goede revalidatie? O.a. Daniëla Dettling, Mel Major, Marike van der Schaaf en Juultje Sommers zijn daarin al wegbereiders geweest. Zie ook de ‘Evidence Statement voor Fysiotherapie op de Intensive Care’ waarmee een basis is gelegd voor zo vroeg mogelijke revalidatie op de IC’.
Voor andere links op deze website zie:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*