IQ healthcare Radboudumc zoekt ex-patiënten en naasten om ervaringen te delen rond ‘Samen beslissen’ op de IC

Uitnodiging

De afdeling IQ healthcare van het Radboudumc voert een onderzoek uit in het kader van het onderwerp ‘Samen beslissen’.

Wellicht hebt u tijdens uw IC-opname als naaste een beslissing moeten nemen over het starten, stopzetten of juist voortzetten van een behandeling. Misschien was u hier ook wel als patiënt bewust bij betrokken. In al deze gevallen komt IQ healthcare van het Radboudumc graag met u in gesprek over uw ervaringen. U weet namelijk als geen ander wat u daarbij hebt gemist of juist belangrijk hebt gevonden. Daartoe werd op 7 april reeds een focusgroep-bijeenkomst georganiseerd waarvoor ex-patiënten en/of naasten zich konden aanmelden. Op 18 mei vindt een afsluitende werkconferentie plaats, vanaf 12.00-17.00u (inclusief lunch), in het Van der Valk Hotel in Lent.
Wilt u deelnemen op 18 mei, dan heeft het in eerste instantie de voorkeur dat de IC-opname niet veel meer dan 5 jaar geleden was, is het langer geleden, dan zal, afhankelijk van de IC-achtergrond van de overige belangstellenden nader bepaald worden hoe soepel deze grenzen gehanteerd kunnen worden. Hebt u belangstelling, dan horen we dat sowieso graag.

Doel van het onderzoek
Gezamenlijke besluitvorming houdt in dat zorgverlener en patiënt samen beslissingen nemen over gezondheids- en behandelingsdoelen. De beslissing wordt dan gezamenlijk genomen op basis van:
• wetenschappelijke kennis
• ervaringskennis
• de waarden en wensen van de patiënt
Gezamenlijke besluitvorming in de gezondheidszorg is belangrijk, maar blijkt in de praktijk vaak niet eenvoudig. Patiënten en naasten zijn er niet altijd bekend mee en van de arts vraagt het bepaalde vaardigheden waarvoor hij/zij op een goede manier moet worden opgeleid. Daarom richt dit onderzoek zich op het vaststellen van de beste wijze waarop artsen gezamenlijke besluitvorming kunnen leren tijdens hun opleiding. Een rolmodel, vaak een ervaren arts die als voorbeeld dient voor de aankomend arts, kan in dat leerproces van grote betekenis zijn.

Het doel van dit onderzoek is om uiteindelijk te komen tot goed onderbouwde aanbevelingen over hoe rolmodellen in de praktijk beter kunnen worden ingezet om gezamenlijke besluitvorming te leren tijdens de opleiding tot arts.

Hebt u belangstelling om deel te nemen op 18 mei of wilt u meer informatie?
U vindt hier een uitgebreide informatiebrief zoals die werd verstuurd aan de deelnemers op 7 april, inclusief contact-telefoonnummers. Let wel: hier staat de datum van 18 mei niet in vermeld, maar 18 mei is dus het vervolg op 7 april.
Nogmaals de tijd en locatie op 18 mei:
12.00 uur – 17.00 uur, van der Valk Hotel in Lent
Wilt u zich aanmelden? Of hebt u nog vragen? In al deze gevallen kunt u mailen naar: Marjan.Knippenberg@radboudumc.nl


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*