IQ healthcare Radboudumc betrekt ex-patiënten en naasten bij onderzoek naar ‘Samen beslissen’ op de IC

Onderzoek ‘Samen beslissen’

De afdeling IQ healthcare van het Radboudumc voerde in het voorjaar 2018 een onderzoek uit in het kader van het onderwerp ‘Samen beslissen’.

Wellicht hebt u tijdens uw IC-opname als naaste een beslissing moeten nemen over het starten, stopzetten of juist voortzetten van een behandeling. Misschien was u hier ook wel als patiënt bewust bij betrokken. IQ healthcare van het Radboudumc zocht in het voorjaar van 2018 het contact met ex-patiënten en naasten die hiermee te maken hadden, om met hen in gesprek te gaan over hun ervaringen. Opeenicliggen werkte hier graag aan mee. Ervaringsdeskundigen weten namelijk als geen ander wat zij daarbij hebben gemist of juist belangrijk hebben gevonden. Daartoe werd op 7 april reeds een focusgroep-bijeenkomst georganiseerd waarvoor ex-patiënten en/of naasten zich konden aanmelden. Op 18 mei vond een afsluitende werkconferentie plaats in het Van der Valk Hotel in Lent.

Doel van het onderzoek
Gezamenlijke besluitvorming houdt in dat zorgverlener en patiënt samen beslissingen nemen over gezondheids- en behandelingsdoelen. De beslissing wordt dan gezamenlijk genomen op basis van:
• wetenschappelijke kennis
• ervaringskennis
• de waarden en wensen van de patiënt
Gezamenlijke besluitvorming in de gezondheidszorg is belangrijk, maar blijkt in de praktijk vaak niet eenvoudig. Patiënten en naasten zijn er niet altijd bekend mee en van de arts vraagt het bepaalde vaardigheden waarvoor hij/zij op een goede manier moet worden opgeleid. Daarom richtte dit onderzoek zich op het vaststellen van de beste wijze waarop artsen gezamenlijke besluitvorming kunnen leren tijdens hun opleiding. Een rolmodel, vaak een ervaren arts die als voorbeeld dient voor de aankomend arts, kan in dat leerproces van grote betekenis zijn.

Het doel van dit onderzoek was om uiteindelijk te komen tot goed onderbouwde aanbevelingen over hoe rolmodellen in de praktijk beter kunnen worden ingezet om gezamenlijke besluitvorming te leren tijdens de opleiding tot arts.

Voor alle informatie over de resultaten van het onderzoek kunt u mailen naar: Marjan.Knippenberg@radboudumc.nl


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*