Nieuwe scan herkent delirium direct

In het UMC Utrecht is een apparaat in gebruik genomen dat in staat is een delirium direct en snel te herkennen (delirium = plotseling optredende verwardheid door een lichamelijke oorzaak). Heel belangrijk nieuws, omdat een delirum in veel gevallen niet tijdig wordt opgemerkt. De NOS berichtte erover. Zie de video. Met deze vinding kunnen patiënten eerder behandeld worden voor hun delier, om daarmee de schadelijke gevolgen (o.a. angsten/hallucinaties en op langere termijn: klachten met de concentratie, etc.) zoveel mogelijk te beperken. Delirium komt bij IC-patiënten veelvuldig voor.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*