Nieuwsbrief FCIC/IC Connect

In deze nieuwsbrief bladzijde 1 en nieuwsbrief bladzijde 2 leest u alles over de grote ontwikkelingen die zich in 2018 hebben afgespeeld rond de stichting en de aandacht voor PICS (het Post Intensive Care Syndroom). Er is al heel veel ten goede veranderd als het gaat om het op de kaart zetten van de impact van een Intensive Care opname, het samen beperken hiervan en het belang van nazorg. Voorvechtster Marianne Brackel willen wij hier met name noemen omdat zij met enorme gedrevenheid en niet aflatende inzet, vanuit haar eigen ervaring de weg heeft gebaand voor een patiëntenorganisatie voor (ex-)IC-patiënten en naasten, en lobby heeft gevoerd voor de erkenning van PICS tot op overheidsniveau.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*