27 mei organiseerde het AMC weer de post ICU sponsorloop

27 mei organiseerde het AMC weer de jaarlijkse sponsorloop voor ex-IC-patiënten, om aandacht te vestigen op de problematiek waar veel van deze patiënten na hun IC-opname mee worden geconfronteerd. Een prachtig, jaarlijks terugkerend initiatief waarbij professionals en/of familieleden de ex-IC-patiënten helpen de 5 km-loop al of niet gedeeltelijk te volbrengen. Een echte solidariteitsactie dus. Anja Lees meer…

Nieuwe scan herkent delirium direct

In het UMC Utrecht is een apparaat in gebruik genomen dat in staat is een delirium direct en snel te herkennen (delirium = plotseling optredende verwardheid door een lichamelijke oorzaak). Heel belangrijk nieuws, omdat een delirum in veel gevallen niet tijdig wordt opgemerkt. De NOS berichtte erover. Zie de video. Met deze vinding kunnen patiënten Lees meer…

27 mei: jaarlijkse AMC loop

Wees welkom bij de POST ICU CHALLENGE sponsorloop op 27 mei Deze ex-IC patiënten loop, georganiseerd vanuit de revalidatieafdeling van het AMC, wil aandacht vragen voor de problemen die veel IC patiënten na ontslag uit het ziekenhuis ondervinden, ook wel bekend als het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Op dit moment is er beperkte kennis Lees meer…

FCIC wint Impactprijs

Op 9 april 2018, in het Spoorwegmuseum te Utrecht, vond een bijzonder symposium plaats, georganiseerd door PGO support. PGO support is de organisatie die namens de overheid de inbreng van patiënten(organisaties) ondersteunt met als doel het patiëntenperspectief zo goed en effectief mogelijk te vertalen naar betere kwaliteit van zorg. Er werden lezingen en workshops gehouden Lees meer…

IQ healthcare Radboudumc betrekt ex-patiënten en naasten bij onderzoek naar ‘Samen beslissen’ op de IC

Onderzoek ‘Samen beslissen’ De afdeling IQ healthcare van het Radboudumc voerde in het voorjaar 2018 een onderzoek uit in het kader van het onderwerp ‘Samen beslissen’. Wellicht hebt u tijdens uw IC-opname als naaste een beslissing moeten nemen over het starten, stopzetten of juist voortzetten van een behandeling. Misschien was u hier ook wel als Lees meer…

Patiëntenorganisatie ‘IC Connect’ krijgt subsidie

De in november 2017 opgerichte Patiëntenorganisatie IC Connect heeft half februari 2018 het blijde bericht ontvangen dat het ministerie haar subsidie toekent. Een geweldige erkenning voor deze patiëntengroep en hun naasten. Ook de problematiek/de impact van kritieke ziekte en Intensive Care-opname, samengevat in de term Post Intensive Care Syndroom, krijgt hiermee directe erkenning. Een enorme Lees meer…

AMC biedt professionals 1e lijn voorlichting over Post IC Syndroom

Vanuit het AMC werd, in samenwerking met de HvA, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie en de Eerste Lijn Amsterdam, op 30 januari 2018 een symposium georganiseerd met de titel: ‘VAN KRITIEKE ZIEKTE NAAR GOEDE GEZONDHEID’. Het doel: professionals uit de eerste lijn, d.w.z. huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorg, etc. voorlichting bieden over de gevolgen van kritieke ziekte Lees meer…

Petitie ‘SOS voor sepsis’ aangeboden

Op 23 januari 2018 werd de petitie ‘SOS voor sepsis, gevraagd: een nationaal actieplan’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is een mijlpaal in het vragen van aandacht voor een ziektebeeld dat in veel gevallen leidt tot een IC-opname en veel (onnodig) leed. Snelheid van diagnose en behandeling zijn de beste kans voor de patiënt. Lees meer…

Mens -en familiegerichte intensive care in Het Spaarne Gasthuis

Een prachtig artikel in het Parool van 21 januari 2018, getiteld: ‘Mens- en familiegerichte intensive care in het Spaarne Gasthuis’. Door de jaren heen is op deze IC-afdeling al veel aandacht besteed aan familie-begeleiding en persoonlijke aandacht voor de patiënt. Maar nu is het méér dan een ‘aspect’ geworden, het heeft zich ontwikkeld tot een Lees meer…

Voormalig IC verpleegkundige en fotograaf brengt uniek fotoboek uit

Frank Muller, voorheen werkzaam op de IC, heeft een prachtig fotoboek samengesteld. In 2000 stopte hij met het werk als IC-verpleegkundige en wijdde zich geheel aan de fotografie. Eind 2017 kwam zijn boek uit, getiteld: ‘Ik en mijn IC’. Op een indrukwekkende manier wordt de dagelijkse praktijk op de IC in beeld gebracht. Techniek en Lees meer…

Balanstraining in internationaal vakblad

De Balanstraining voor ex-IC-patiënten is eind november 2017 in het internationale vakblad getiteld ‘International Journal of Psychology & Behavior Analysis’ uitvoerig in de schijnwerpers gezet. De effecten van de training worden daarin wetenschappelijk onderbouwd aan de hand van onderzoek, door Margo van Mol (Erasmus MC) en Lilian Vloet (Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN) Lees meer…

Ex-IC-patiënten gezocht voor onderzoek naar geluid op de IC

Student Duuk Prins van de Hogeschool Utrecht, kwam n.a.v. ervaringen van ex-IC-patiënten, op het idee zijn afstudeeronderzoek te richten op het verminderen van de overlast van ‘omgevingsgeluiden’ (piepjes etc.) op de intensive care. Hij verricht zijn afstudeeronderzoek in samenwerking met Digitas Lbi dat zich bezighoudt met ‘digital design’ (het is gespecialiseerd in digitale vernieuwingsprojecten). Naar Lees meer…

Nieuwsbrief Patiëntenorganisatie IC-connect

De patiëntenorganisatie ‘IC connect’, die vanuit de Stichting FCIC op 11 november 2017 van start ging, heeft begin december haar eerste nieuwsbrief uitgebracht. Daarin staat ook alles te lezen over de doelen en activiteiten die ‘IC connect’ voor ogen heeft. De website opeenicliggen en ‘IC connect’ werken intensief samen en gaan bekijken hoe ze hun Lees meer…

Petitie ‘SOS voor sepsis’ wordt 23 jan. aan Tweede Kamer aangeboden

Op 23 januari 2018 wordt de petitie ‘SOS voor sepsis, gevraagd: een nationaal actieplan’ overhandigd aan de Tweede Kamer. In deze petitie wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan het belang van nazorg. Sepsis komt veel voor op de IC’s in ons land en vormt daar, verdrietig genoeg, zelfs doodsoorzaak nr. 1. Met deze petitie wordt Lees meer…

Interview met Mel Major, over haar onderzoek onder ex-IC-patiënten en naasten

Begin 2017 werd via deze website een oproep gedaan om mee te doen aan een onderzoek van Mel Major. Graag koppelen we langs deze weg terug wat er zoal uit deze interviews naar voren is gekomen. Mel Major is fysiotherapeut, promovenda en docent aan de Hogeschool van Amsterdam en AMC/UVA en deed in het afgelopen Lees meer…

Patiëntenorganisatie ‘IC-connect’ maakt indrukwekkende start

De door de Stichting FCIC zeer recent opgerichte patiënten-organisatie ‘IC-connect’ zorgde met een pakkend programma en zeer rake thema’s, op zaterdag 11 november voor een indrukwekkende start. De opkomst was erg goed; de zaal bij het Spoorwegmuseum in Utrecht was gevuld met vele ex-patiënten en naasten die geïnteresseerd waren en/of hun ervaring, vaardigheden of contacten Lees meer…