Forum

Sinds 11 juni 2013 is aan deze website een forum gekoppeld. Daarmee wordt de website wat minder eenrichtingsverkeer en kunt u ook uw informatie, verhaal, mening of andere bijdrage kwijt. Er is dan een platform waarop iedereen met elkaar kan communiceren over thema’s die gekoppeld zijn aan IC-zorg en IC-nazorg. Het betreft hier een forum van de site muut.com. U kunt rechtstreeks naar het forum op muut.com door hier te klikken, of u kunt onderstaand interactie hebben (met hetzelfde forum, maar dan via deze site).

Wilt u een reactie plaatsen, dan klikt u direct rechts hieronder op inloggen. Om voor het eerst in te loggen, moet u vervolgens het rechter hokje met ‘aanmelden’ aanklikken. Dan vult u uw gebruikersnaam, e-mailadres én daaronder een wachtwoord in (van tenminste 6 karakters, dit mogen cijfers, letters of tekens zijn). Klik hier voor de Nederlandse handleiding/verdere toelichting en hier voor een wat meer uitgebreide Engelse handleiding.

In het geval dat u het forum hieronder niet ziet staan, is het mogelijk dat er iets in uw instellingen is geblokkeerd. Stuur ons een mail en we helpen u dit op te lossen. Een (tijdelijke) tussenoplossing is het forum eens te bezoeken op een tablet, smartphone of laptop. Dit kan verschil maken.

Forum ‘Op een IC liggen’


2 thoughts on “Forum

  1. Herman Bekooy
    Beste initiatiefnemers Ik laat tijdens de lessen voor o.a. IC studenten de IKON documentaire zien. Ze zijn steeds weer onder de indruk van de “verhalen” over IC opnames en wat hun beleving is geweest tijdens de opnames en welke effecten het heeft op de langere termijn.
    1. Idelette Nutma Post author
      Geweldig dat je deze documentaire inzet voor educatieve doeleinden. En ook fijn om te horen dat de documentaire haar uitwerking niet mist. Dank voor je reactie Herman! We hopen dat deze website ook, net als de documentaire, voor professionals een eye-opener mag bieden en dat zíj en (ex-)patiënten/naasten op deze manier meer met elkaar mogen uitwisselen. Uiteindelijk doel: samen bouwen aan de kwaliteit van (na)zorg, elkaar (als bondgenoten) aanvullen en zo de impact van de IC verminderen of beter hanteerbaar maken.

Comments are closed.