Links

Artikelen uit vakbladen, kranten e.d.

Bijna-doodervaringen

Boeken over IC-opname en herstel

Delier

Depressieve klachten

Familiebegeleiding

Intensive Care-foto’s/afbeeldingen

Intensive Care-gids voor patiënten en hun naasten

Herstel en balans

Lectoraat Acute Intensieve Zorg, LAIZ (Hogeschool Arnhem-Nijmegen)

LinkedIn groepen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*