Ervaringsdeskundige steun en advies

De nazorg vanuit het ziekenhuis is uiterst belangrijk.
Maar het kan ook heel veel houvast bieden om met iemand te praten die aan den lijve een Intensive Care-opname heeft meegemaakt. En die uit ervaring weet wat er (bij het herstel) op (ex-)patiënten en naasten af kan komen en wat in verschillende situaties behulpzaam kan zijn.
Ook als men de ziekenhuistijd al weer lang achter zich gelaten heeft, kunnen er alsnog vragen, klachten of onzekerheden de kop opsteken. Dan is het goed om te weten dat men nog ergens terecht kan.

Voor een afspraak met een ervaringsdeskundige kunt u terecht bij Sepsis en daarna. Initiatiefneemster, Idelette Nutma, is ook betrokken bij het landelijke netwerk Family Centered Intensive Care.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*