Het Post Intensive Care Syndroom

In 2012 werd voor het eerst het Post Intensive Care Syndroom omschreven (PICS). Deze term staat voor het geheel van fysieke, mentale en neuro-cognitieve klachten waar een groot deel van de groep (ex)-IC-patiënten mee te maken krijgt. Tegelijkertijd werd ook het Post Intensive Care Syndroom bij familie-leden omschreven (PICS-F); zij krijgen te maken met de grote mentale impact die zich kan uiten in o.a. stress-stoornissen en uitputting.
U vindt hier een duidelijk filmpje dat gemaakt is n.a.v. de lectorale rede van dr. Marike van der Schaaf, waarin het Post Intensive Care Syndroom onder de aandacht wordt gebracht en toegelicht.
Twee voorbeelden van artikelen die specifiek op de problematiek na de IC ingaan, zijn o.a.:

Ook kunt u in de zoekbalk, op deze website (zie rechts hiernaast, het balkje bij ‘search’) zoeken op de term PICS of Post Intensive Care Syndroom. U vindt dan allerlei informatie over dit onderwerp. Zie ook bij Nieuws.
In sommige landen, waaronder de VS en Engeland, wordt voor de restklachten waar (ex-)sepsis patiënten mee te maken kunnen krijgen, de verzamelnaam Post Sepsis Syndrome gehanteerd. Dit komt voor een deel overeen met de klachten die vallen onder het bovengenoemde ‘PICS’. Zie hier voor verdere info.

Handreikingen voor revalidatie
‘Het revalidatieboek’ werd ontwikkeld en beschikbaar gesteld door het AMC (2014).
U vindt het hier.

Voor informatie over mogelijkheden van nazorg: zie hier. U kunt daar als naaste ook terecht. Een recent en speciaal voor ex-IC-patiënten ontwikkelde vorm van nazorg is de Balanstraining, met aandacht voor de fysieke, mentale en sociale aspecten van het herstel, zie bij balanstraining.