Gewrichts,- spier- en zenuwpijn

Patiënten die een tijd op de IC-afdeling hebben gelegen, kunnen beschadigde zenuwen hebben. Dit kan verschillende klachten opleveren, vooral in de armen en benen, zodat er sprake is van moeite met bewegen, krachtvermindering en stoornissen in het gevoel.
De optelsom van deze klachten wordt polyneuropathie (of: critical illness polyneuropathie) genoemd. Het is een aandoening die veelvuldig voorkomt bij mensen die ernstig ziek zijn geweest, zoals IC-patiënten.

De klachten zijn bij voorbeeld:

  • Stijf voelen, in spieren en gewrichten, alsof er ontzettende fysieke arbeid is verricht, alsof er – sinds de IC-opname – een plotse stramheid is ingetreden
  • Doof of slapend gevoel, prikkelend of tintelend gevoel, veranderd gevoel, gevoel op watten te lopen, strak of gespannen gevoel, onzeker gevoel bij het lopen of staan wat toeneemt in het donker of bij het sluiten van de ogen.
  • Pijnklachten zoals een brandend gevoel, pijnscheuten of een stekende pijn.
  • Vaker struikelen over kleine voorwerpen op de grond of bij oneffenheden, onzeker gevoel bij staan of lopen, wat toeneemt in het donker of het sluiten van de ogen en waardoor steun gezocht moet worden bijvoorbeeld bij het douchen.
  • In relatie met het hierbovenstaande: problemen met balans en stabiliteit

Patiënten kunnen polyneuropathie ervaren alsof er sprake is van een gestoorde motoriek. Ze kunnen de voeten niet meer goed optillen en kunnen niet op de hakken lopen. Bij het lopen ploffen de voeten neer op de grond. De kracht in de handen kan minder worden, waardoor er problemen zijn met het schrijven of het dichtdoen van de knoopjes van een blouse.

De ‘ongemakken’ kunnen afnemen naarmate de tijd vordert, al dan niet met hulp van een fysiotherapeut. Nemen de klachten niet af, dan komt de behandeling van polyneuropathie neer op symptoombestrijding en het leren omgaan met de beperkingen.

Zie ook www.neuropathie.nu en www.stopdepijn.nl.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*