Kortademigheid

Afhankelijk van de reden dat de patiënt op de IC verbleef, kunnen er in meer of mindere mate klachten zijn van benauwdheid. Als de ademhaling ondersteund is geweest met kunstmatige beademing, zullen de ademhalingsspieren hun taak natuurlijk niet weer gelijk als van ouds over kunnen nemen. Bij het langzaam afwennen van de beademing op de IC wordt al begonnen met het trainen van de eigen ademhaling van de patiënt. Maar ook daarna moeten de longen nog verder getraind worden. Dit gaat door op de ‘gewone’ afdeling.

Kortademigheid is niet vreemd; door verminderde spierkracht kan minder diep adem worden gehaald. Dit kan bij de geringste inspanning tot benauwdheid leiden. De fysiotherapeut kan helpen met ademhalingsoefeningen.

Soms speelt er bij het bestaan van een benauwd gevoel ook een (rest van een) infectie mee. In dat geval kunnen de luchtwegen verkrampt en vernauwd zijn en kan de patiënt last hebben van veel slijmvorming. Met medicijnen en fysiotherapie (om goed op te hoesten) kan dit beter worden.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*