Vermoeidheid en gewichtsverlies

weegschaal2Tijdens het IC-verblijf leveren patiënten veel spierkracht in. Hoe langer iemand ziek was, hoe meer spierkracht er verloren gaat. Het verlies van kracht wordt ook beïnvloed door de ernst van de ziekte; als kunstmatige beademing nodig is geweest, gaat het verlies van spierkracht sneller.

Behalve spierkracht leveren patiënten vaak ook gewicht in. Ook dit is weer afhankelijk van de duur van het IC-verblijf en de ernst van de ziekte. Uit onderzoek is bekend dat een gewichtsverlies van tien procent of meer veel voorkomt.

Na het ontslag van de IC voelen patiënten zich doorgaans zwak tot erg zwak. Dat gevoel kan nog vele weken, maar eerder vele maanden (tot wel 1,5 à 2 jaar) aanhouden. Alle normale handelingen van voorheen (het huishouden doen, een jong kind optillen, een eindje lopen) kosten veel moeite, of kunnen in het begin niet eens uitgevoerd worden.

Het aansterken kan worden bevorderd door oefeningen te doen, al dan niet onder begeleiding van een revalidatie-arts of fysiotherapeut. Door de resultaten van de oefeningen bij te houden, kan de vooruitgang inzichtelijk gemaakt worden. Dat is – zeker in het begin – een belangrijke motivatie om dóór te gaan met oefeningen.

Een al even belangrijk hulpmiddel kan een dagindeling zijn waarbij activiteit en rust elkaar afwisselen, zodat de vermoeidheid niet de hele dag bepaalt. Verder is het goed om de vraag te stellen: waar kríjg ik juist energie van? Mooie en leuke dingen doen, goed zijn voor je lijf (bij voorbeeld door massage); ze kunnen allemaal helpen om de patiënt weer meer het gevoel te geven dat hij ‘leeft’.

Of iemand weer ‘de oude’ wordt qua spierkracht en gewicht, is niet in het algemeen te zeggen. De kans is zeer wel aanwezig dat patiënten zich nooit meer zo sterk voelen als vóór de IC-tijd.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*