Nazorg

IC Nazorg Mednet MC uitsnedeweb

Intensive Care-afdelingen zijn relatief jonge afdelingen in het ziekenhuis. Sinds de komst van de eerste afdelingen – in de jaren ’60 van de vorige eeuw – zijn ze uitgegroeid tot de afdelingen die ze nu zijn: high tech omgevingen voor ernstig zieke patiënten.

Het primaire doel van de afdelingen is om patiënten door een kritieke, levensbedreigende situatie heen te helpen. Als men daarin slaagt, is er natuurlijk een prestatie van formaat geleverd. Maar sinds begin deze eeuw, is de overtuiging binnen de gezondheidszorg gegroeid, dat er verder moet worden gekeken.

Eén van de pioniers op het gebied van nazorg voor IC-patiënten, anesthesioloog-intensivist Dave Tjan van het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, vertelde daarover in het tijdschrift MedNet:

“Ik ontving steeds vaker telefoontjes van huisartsen die mij belden over patiënten die bij mij op de afdeling hadden gelegen. Natuurlijk, die patiënten waren blij dat ze nog leefden, maar even goed voelden zij zich maanden, soms jaren na dato nog steeds als een vaatdoek. Ze waren vaak moe, hadden een gebrekkige conditie en kampten met problemen als concentratiestoornissen, nare dromen of labiliteit. Ze hadden daarnaast vaak allerlei kleinere kwaaltjes. Haaruitval bij voorbeeld. Of huidproblemen. Huisartsen vroegen mij of ik dat hele pakket aan klachten kon thuisbrengen. Na verloop van tijd werd het duidelijk: er moest een structureel zorgaanbod komen voor IC-overlevers.”

Zo startte in Ede een nazorgpoli, in 2008. Inmiddels zijn er tientallen ziekenhuizen die aandacht besteden aan nazorg. Niet iedereen doet dat met een poli. Daarom is er op dit
deel van de website aandacht voor alle vormen van nazorg:

Belangrijk onderdeel van de nazorg is de revalidatie. Daarover valt hier verder te lezen.

Bij gebrek aan nazorg of daarna leest u alles over de mogelijkheden van ondersteuning wanneer nazorg niet beschikbaar is of wanneer er in een later stadium toch nog behoefte is aan een steun in de rug.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*