Bezoek aan de IC

De meest minimale vorm van nazorg die IC-afdelingen kunnen aanbieden aan ex-patiënten, is de mogelijkheid een gesprek te hebben met een IC-arts en/of IC-verpleegkundige en de afdeling te bezoeken. Het ene ziekenhuis geeft aan dat die mogelijkheid bestaat bij ontslag van de afdeling, het andere biedt het expliciet aan door een X aantal maanden na ontslag contact op te nemen met de patiënt.

Er zijn helaas ook ziekenhuizen waarbij de IC-afdeling geen aanbod doet. IC-patiënten die er toch behoefte aan hebben nog eens terug te keren naar (hun kamer op) de IC-afdeling, zullen zelf het initiatief moeten nemen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*