Balanstraining

Deze vorm van nazorg, waaraan ook aandacht werd besteed in de Kruispunt-uitzending van 18-10-2015 is speciaal ontwikkeld voor en specifiek gericht op ex-IC-patiënten. Omdat het gaat om nazorg voor de langere termijn richt de training zich op die ex-patiënten voor wie de IC-opname zo’n 9 maanden of langer geleden is. Waarom minimaal 9 maanden? Omdat de ervaring leert dat ex-IC-patiënten voor die tijd alle aandacht en energie nodig hebben voor hun lichamelijke herstel. Daarna blijkt vaak pas de invloed die kritieke ziekte en een Intensive Care-opname op alle terreinen van het leven kunnen hebben. Zie voor uitgebreide informatie de folder.

De Balanstraining omvat een serie van 5 bijeenkomsten, en richt zich op het verbeteren van de zelfzorg bij klachten als: vermoeidheid, angst, functieverlies, stress en concentratiestoornissen. De deelnemers leren hun klachten te hanteren en weer meer vertrouwen in hun lijf te krijgen. De training is ontwikkeld door Hanneke Oonk en Idelette Nutma. Hanneke is IC verpleegkundige en gezondheidszorgcoach en daarnaast MBSR/mindfulness trainer, registertherapeut BCZ en EMDR master Practitioner. Idelette Nutma is oprichter van Sepsis en daarna, oud-verpleegkundige en zelf ervaringsdeskundige. Zij zal ook een deel van de 4e bijeenkomst verzorgen. Beiden zijn lid van de landelijke stichting Family and patient Centered Intensive Care FCIC. De waarde van de training wordt onderschreven door zowel de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care als de Vereniging van IC-Verpleegkundigen Nederland (V&VN IC). De 3 belangrijke pijlers van de training zijn mindfulness, lotgenotencontact en theoretische en praktische informatie. Bij het laatste wordt ook aandacht besteed aan het weer opbouwen van energie en weerstand. De deelnemers krijgen een werkboek, CD en thuisopdrachten mee.

Hebt u belangstelling of hebt u vragen? Zie voor verdere informatie de nieuwe website over de Balanstraining, inclusief de ervaringen van deelnemers of bij de website van initiatiefneemster Hanneke Oonk