Bezoek na overplaatsing

In sommige ziekenhuizen worden de IC-patiënten (in ieder geval zij die er lang hebben gelegen) door een verpleegkundige van de IC na overplaatsing naar een andere (verpleeg)afdeling nogmaals bezocht. Voor menig patiënt is het waardevol om diegene(n) te ontmoeten die hen ‘letterlijk’ in handen hebben gehad op de IC-afdeling. Die kennen hun situatie en weten waar ze ‘vandaan zijn gekomen’.

Soms heeft zo’n bezoek ook een technisch/ondersteunend aspect richting de ‘gewone’ afdelingsverpleegkundigen; als er (fysieke) problemen zijn kan men deze vanuit de IC helpen beoordelen en aanpakken.  Zodoende kunnen problemen eerder ondervangen worden. Ten behoeve van de continuïteit van zorg en het creëren van een veilig gevoel voor de patiënt,  is dit een goede aanvulling.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*