Bij gebrek aan nazorg of daarna

In sommige ziekenhuizen is de nazorg goed geregeld maar dat is lang niet overal het geval; soms beperkt de medische nazorg zich tot een gesprek met de internist, longarts of chirurg. En dan? Bij wie kan de patiënt of naaste dan met zijn vragen terecht over de IC-periode? Ook dan kan men de telefoon pakken en een afspraak maken met de IC-afdeling voor een terugkombezoek. Maar dat vergt nogal wat; de drempel is voor velen hoog. De huisarts of specialist kan hierin wellicht bemiddelen.

Blijft het feit dat sommige klachten of herinneringen pas na langere tijd naar voren komen. De patiënt denkt dan dat het aan hem/haar zelf ligt. Of de stap om na één of twee jaar terug te gaan naar de nazorgpoli is veel te groot. Een bezoek aan de huisarts of het alsnog (bij de specialist) verzoeken om een doorverwijzing naar de medisch psycholoog is dan een optie.
Maar ook een laagdrempeliger vorm van steun, door bijvoorbeeld een gesprek met een ervaringsdeskundige en/of iemand die de Intensive Care-zorg goed kent, kan dan heel welkom zijn en verhelderend werken. Voorbeelden:

www.sepsis-en-daarna.nl (Idelette Nutma biedt ervaringsdeskundige begeleiding en is oud-verpleegkundige)
www.gezondheidszorgcoach.nl (Hanneke Oonk is IC-verpleegkundige, coach, registertherapeut BCZ, EMDR master Practitioner en MBSR trainer)
www.gerryroosenboom.nl (Gerry Roosenboom is IC-verpleegkundige en psycho-sociaal therapeut)

De Balanstraining
In 2016 ging een geheel nieuw nazorg-aanbod van start, de Balanstraining, een op maat gemaakte training bestaande uit 5 bijeenkomsten, speciaal voor ex-IC-patiënten. Onderzoek in 2016 (uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen) toonde aan dat de deelnemers na afloop van de training op velerlei gebied vooruitgang ervaren. Zie voor verdere informatie over de training bij deze link.

Daarnaast kan uiteraard het forum op deze website voor veel mensen een waardevolle vorm van steun, herkenning en houvast bieden. De belangrijkste reden voor het starten van deze site!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*