Nazorg voor nabestaanden

Ook voor nabestaanden kan een terugblik en een nagesprek zeer waardevol zijn. Gelukkig komt ook hiervoor meer aandacht. Het kan rust geven te horen hoe men op de IC het uiterste voor de dierbare heeft gedaan. De beleving van de laatste uren of dagen van de dierbare te kunnen delen met hen die hem/haar intensief verpleegd hebben kan helpen bij het verwerken. Resterende vragen kunnen bij deze gelegenheid aan bod komen. Een gesprek met de geestelijk verzorger van het ziekenhuis is ook een mogelijkheid. Of de dingen nu ‘onaf’ voelen of juist ‘voltooid’, als men nog vol is van alle indrukken kan een dergelijk gesprek een waardevolle steun zijn bij de verdere verwerking.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*