Terugkomdagen

Enkele ziekenhuizen in Nederland organiseren terugkomdagen voor IC-patiënten en hun naasten. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch hebben dat in het verleden bij voorbeeld gedaan. Sommige ziekenhuizen zijn er recent mee gestart, zoals o.a. het Medisch Spectrum Twente en het Spaarne Gasthuis. IC-patiënten die in het voorbije jaar (of een langere periode) op de IC-afdeling hebben gelegen, krijgen een uitnodiging om de bijeenkomst bij te wonen.

Patiënten en hun naasten krijgen er een programma aangeboden, en kunnen ervaringen uitwisselen. Vooralsnog is er weinig ervaring opgebouwd met dergelijke dagen voor volwassenen. Terugkomdagen voor kinderen die op de IC hebben gelegen (en voor de ouders, broers en zussen) worden vaker gehouden.

Onlangs echter, op 26 november 2016, werd voor het eerst, experimenteel een terugkomdag georganiseerd in het UMC Utrecht, met de bedoeling het programma van deze dag, dat in samenwerking tussen het UMC Utrecht en de werkgroep lotgenotencontact van de FCIC tot stand kwam, toepasbaar te maken voor het hele land.
Zie het verhaal van Geertje die als ex-patiënt deelnam aan deze dag, op de website van de FCIC.

Een voorbeeld van een andere terugkomdag komt van het Spaarne Gasthuis, lees verder over hun terugkomdag in 2015. Zie ook het verslag in het NRC van de terugkomdag in 2017. Maar ook andere ziekenhuizen zijn hier actief in.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*