Niet-lichamelijke gevolgen

Na het ontslag van de IC-afdeling, hebben patiënten vaak nog geruime tijd last van klachten, die te maken hebben met het IC-verblijf. Deze gevolgen kunnen lichamelijk en niet-lichamelijk zijn. De meeste klachten heeft de patiënt in de eerste maanden na het IC-verblijf, maar de restverschijnselen kunnen nog tot 1,5 à 2 jaar in intensiteit afnemen. De kans dat er ná die periode nog een (grote) vermindering van klachten optreedt, is gering.

Uit onderzoek is bekend dat de restproblemen zeer gevarieerd kunnen zijn. Op basis van gegevens die zijn genoteerd door de nazorgpoli van het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, komen de volgende gevolgen in de eerste maanden na het IC-verblijf voor: 68% had last van dromen en nachtmerries, 62% van ernstig gewichtsverlies (afname van meer dan 10 procent van het gewicht van vóór de IC-opname), 60% van spierzwakte, 39% voelde zich regelmatig verward, 30% had slaapproblemen, 24% had concentratieproblemen, 12% had verschijnselen die duiden op een posttraumatische stressstoornis, 12% had problemen met de huid, 5% had last van heesheid en bij 5% was de smaak veranderd.

Weten dat de gevolgen IC-naweeën zijn, maakt het probleem niet kleiner. Maar misschien worden de gevolgen wel makkelijker te dragen. Een belangrijk deel van de restklachten verdwijnt (grotendeels) na verloop van tijd.

U kunt lezen over de volgende niet-lichamelijke gevolgen:

Herinneringen
Dromen en nachtmerries
Bijna-doodervaringen
Concentratie
Emotionele huishouding
Herbelevingen en PTSS
Veranderingen van rol (door beperkingen)
Relaties en werk
Zingevingsvragen
Verrijking?

Voor een artikel over het onderzoek dat tot nu toe gedaan is naar de klachten/problemen na een IC-opname, en de noodzaak van (betere) begeleiding en opvang, zie bij Post IC syndroom wordt niet herkend (artikel Marianne Brackel)

Meer over de lichamelijke gevolgen leest u hier.

Voor informatie over mogelijkheden van nazorg: zie hier.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*