Bijna-doodervaringen

eindeloos-bewustzijnwebSommige patiënten ervaren tijdens hun ernstig ziek zijn iets dat (soms letterlijk) ‘uitstijgt’ boven hun aardse leven. Het kan een heel helder beeld zijn, een ontmoeting of zelfs een zogenaamde ‘uittredingservaring’, waarbij ze zichzelf zien, liggend op een bed.
De cardioloog Pim van Lommel schreef er een boek over. Hij heeft daarin verhalen opgetekend van mensen bij wie het hart en de hersenactiviteit gestopt waren maar die toch precies konden vertellen (zonder dit nog van anderen te hebben gehoord) wat er met hen gebeurd was. In hetzelfde boek legt hij ook uit dat een Bijna-DoodErvaring (BDE) niet alleen kan voorkomen bij een hartstilstand maar ook kan optreden in andere situaties waarin mensen in ernstig lichamelijk of emotioneel gevaar verkeren.

Binnen de wetenschap ligt de BDE gevoelig; het zou een ‘oprisping’ van de hersenen zijn waardoor patiënten op zo’n moment bepaalde beelden zien. Maar eigenlijk gaat het om veel meer dan beelden of waarnemingen; het gaat om een ervaring, een bepaald bewustzijn. De mensen die het is overkomen worden als het ware geconfronteerd met een compleet andere manier van ‘zijn’, soms verbonden met een diep religieuze ervaring. Een enkele keer kan dit ook een beangstigende ervaring zijn.

Een BDE heeft op betrokkenen doorgaans een overweldigende impact. Juist daarom is het vaak moeilijk hierover te communiceren met anderen. De patiënt die iets dergelijks overkomt kan zich dan ook erg eenzaam voelen met zijn verhaal. Het leven kan erdoor veranderen. Alles komt na een BDE blijvend in een ander perspectief te staan en dat kan positief zijn: bijvoorbeeld omdat je andere dingen plotseling belangrijker gaat vinden, niet meer bang bent voor de dood, je over bepaalde zaken niet meer druk kunt maken, etc. Maar voor veel mensen is het (eerst) ook een worsteling tussen ‘daar’ en ‘hier’, een gevecht tussen heimwee en schuldgevoel; niet weten wat men in dit leven aanmoet met zo’n bijzondere ervaring. Erover praten of schrijven kan dan een belangrijke uitlaatklep zijn, evenals het vinden van herkenning in een boek over dit onderwerp.


2 thoughts on “Bijna-doodervaringen

  1. Willem Roudijk
    Misschien nog een aanrader; de zojuist verschenen Nederlandse vertaling van een boek van Eben Alexander, getiteld; ‘Na dit Leven.’ Alexander, een Amerkiaanse neurochirurg, schrijft in dit boek uitvoerig over een BDE die hij krijgt tijdens een IC-opname vanwege een bacteriële hersenvliesontsteking, en over de zin en betekenis, die hij eraan tracht te geven na zijn (volledige) herstel.
    Reply
  2. Lesley
    Dit is zeker een aanrader. Ik heb het boek gelezen en het is een indrukwekkend relaas van zijn periode op de IC en met name de BDE die hij meemaakt. Als ik het me goed herinner zegt hij daarover “die wereld was vele malen echter dan de wereld die we dagelijks ervaren”, of iets van die strekking. Het feit dat hij werkzaam was in een omgeving waarin BDE’s niet altijd even serieus worden genomen geeft extra kracht aan zijn verhaal.
    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*