Verrijking?

Wolken vanuit the planeSommige patiënten vragen zich – zelden onmiddellijk, eerder na enkele maanden tot een jaar – af of er een verrijking te vinden is in de IC-ervaringen. Dat kan van persoon tot persoon verschillend zijn.

Iets ingrijpends meemaken als een IC-ervaring, kan ervoor zorgen dat patiënten op een andere manier naar het leven gaan kijken. Het plotseling geconfronteerd worden met de eigen sterfelijkheid raakt een mens vaak diep in zijn wezen en kan het leven zoals het was ineens in een volslagen ander perspectief zetten.

Mensen zijn van nature zingevende wezens. Dat wil zeggen dat ze graag een betekenis toekennen aan de dingen die gebeuren. Op het moment dat er grote wijzigingen in een leven voorvallen, valt soms de betekenis die je altijd aan het leven toekende ook weg. Je moet als het ware een nieuwe betekenis gaan vinden. Dat kan soms bijna vanzelf gaan maar het kan ook erg verwarrend zijn: soms wordt het ervaren als een grote worsteling. Lichamelijke en psychische effecten van je verblijf kunnen enerzijds zorgen voor een gevoel dat je leven kwalitatief minder goed is dan eerder, terwijl anderzijds soms toch ook het gevoel groeit dat je iets ‘erbij gekregen’ hebt. Iets dat er misschien voor zorgt dat je bewuster in het leven staat, bewuster van de kwetsbaarheid ervan geworden bent. Sommige mensen noemen dit een verrijking omdat ze na een dergelijke ervaring daardoor meer gaan genieten van het leven, of intenser gaan genieten.

Welke betekenis men ook geeft of juist niet geeft aan de IC-ervaring en aan het leven daarna, het is belangrijk om te weten dat het iets heel persoonlijks is. Niemand kan voor een ander bepalen hoe het voor die persoon moet zijn. Of het een verrijking is (of juist niet), is iets wat ieder voor zichzelf bepaalt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*