Zingevingsvragen

Zekerheden wankelen. Bij veel patiënten komt alles door de levensbedreiging, de angstige ervaringen en de effecten van de ziekte op z’n kop te staan. Het vertrouwen in het lijf en het leven kan weg zijn.

De kwetsbaarheid is van de ene op de andere dag het persoonlijke domein binnen gekomen. Aan de ene kant betekent het een worsteling; al die vragen en twijfels.
Aan de andere kant kan het helpen te bepalen wat werkelijk belangrijk is.

Het kunnen delen van zorgen en vragen met goede vrienden of familie is daarbij een grote steun. Een geestelijk verzorger, psycholoog of maatschappelijk werker kan ook helpen woorden te vinden in dit hele zoekproces. Gaandeweg kunnen (ex-)patiënten en hun naasten vaak weer (enige vorm van) zin ontdekken in de manier waarop ze het verdere leven oppakken of (soms) in de wijze waarop ze er nieuwe waarden of inzichten aan toevoegen. Mocht dit echt niet lukken en blijven depressieve gevoelens de overhand houden, dan is hulp vragen echt geen zwaktebod; falen is niet aan de orde, het gaat om een worsteling die steun verdient.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*