Category Archives: Nazorg

27 mei organiseerde het AMC weer de post ICU sponsorloop

27 mei organiseerde het AMC weer de jaarlijkse sponsorloop voor ex-IC-patiënten, om aandacht te vestigen op de problematiek waar veel van deze patiënten na hun IC-opname mee worden geconfronteerd. Een prachtig, jaarlijks terugkerend initiatief waarbij professionals en/of familieleden de ex-IC-patiënten helpen de 5 km-loop al of niet gedeeltelijk te volbrengen. Een echte solidariteitsactie dus. Anja Lees meer…

Meer awareness voor het Post-Intensive Care Syndroom, april 2018

Volkskrant 11 april, 2018 De Volkskrant besteedde aandacht aan het Post Intensive Care Syndroom. In een interview legt Diederik Gommers, voorzitter van intensivistenvereniging NVIC en hoogleraar Intensive Care geneeskunde van het Erasmus MC uit wat het syndroom inhoudt en waarom begeleiding en nazorg zo belangrijk zijn. Lees het artikel hier.

27 mei: jaarlijkse AMC loop

Wees welkom bij de POST ICU CHALLENGE sponsorloop op 27 mei Deze ex-IC patiënten loop, georganiseerd vanuit de revalidatieafdeling van het AMC, wil aandacht vragen voor de problemen die veel IC patiënten na ontslag uit het ziekenhuis ondervinden, ook wel bekend als het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Op dit moment is er beperkte kennis Lees meer…

FCIC wint Impactprijs

Op 9 april 2018, in het Spoorwegmuseum te Utrecht, vond een bijzonder symposium plaats, georganiseerd door PGO support. PGO support is de organisatie die namens de overheid de inbreng van patiënten(organisaties) ondersteunt met als doel het patiëntenperspectief zo goed en effectief mogelijk te vertalen naar betere kwaliteit van zorg. Er werden lezingen en workshops gehouden Lees meer…

IQ healthcare Radboudumc betrekt ex-patiënten en naasten bij onderzoek naar ‘Samen beslissen’ op de IC

Onderzoek ‘Samen beslissen’ De afdeling IQ healthcare van het Radboudumc voerde in het voorjaar 2018 een onderzoek uit in het kader van het onderwerp ‘Samen beslissen’. Wellicht hebt u tijdens uw IC-opname als naaste een beslissing moeten nemen over het starten, stopzetten of juist voortzetten van een behandeling. Misschien was u hier ook wel als Lees meer…

Patiëntenorganisatie ‘IC Connect’ krijgt subsidie

De in november 2017 opgerichte Patiëntenorganisatie IC Connect heeft half februari 2018 het blijde bericht ontvangen dat het ministerie haar subsidie toekent. Een geweldige erkenning voor deze patiëntengroep en hun naasten. Ook de problematiek/de impact van kritieke ziekte en Intensive Care-opname, samengevat in de term Post Intensive Care Syndroom, krijgt hiermee directe erkenning. Een enorme Lees meer…

AMC biedt professionals 1e lijn voorlichting over Post IC Syndroom

Vanuit het AMC werd, in samenwerking met de HvA, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie en de Eerste Lijn Amsterdam, op 30 januari 2018 een symposium georganiseerd met de titel: ‘VAN KRITIEKE ZIEKTE NAAR GOEDE GEZONDHEID’. Het doel: professionals uit de eerste lijn, d.w.z. huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorg, etc. voorlichting bieden over de gevolgen van kritieke ziekte Lees meer…

Petitie ‘SOS voor sepsis’ aangeboden

Op 23 januari 2018 werd de petitie ‘SOS voor sepsis, gevraagd: een nationaal actieplan’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is een mijlpaal in het vragen van aandacht voor een ziektebeeld dat in veel gevallen leidt tot een IC-opname en veel (onnodig) leed. Snelheid van diagnose en behandeling zijn de beste kans voor de patiënt. Lees meer…

Balanstraining in internationaal vakblad

De Balanstraining voor ex-IC-patiënten is eind november 2017 in het internationale vakblad getiteld ‘International Journal of Psychology & Behavior Analysis’ uitvoerig in de schijnwerpers gezet. De effecten van de training worden daarin wetenschappelijk onderbouwd aan de hand van onderzoek, door Margo van Mol (Erasmus MC) en Lilian Vloet (Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN) Lees meer…

Nieuwsbrief Patiëntenorganisatie IC-connect

De patiëntenorganisatie ‘IC connect’, die vanuit de Stichting FCIC op 11 november 2017 van start ging, heeft begin december haar eerste nieuwsbrief uitgebracht. Daarin staat ook alles te lezen over de doelen en activiteiten die ‘IC connect’ voor ogen heeft. De website opeenicliggen en ‘IC connect’ werken intensief samen en gaan bekijken hoe ze hun Lees meer…

Petitie ‘SOS voor sepsis’ wordt 23 jan. aan Tweede Kamer aangeboden

Op 23 januari 2018 wordt de petitie ‘SOS voor sepsis, gevraagd: een nationaal actieplan’ overhandigd aan de Tweede Kamer. In deze petitie wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan het belang van nazorg. Sepsis komt veel voor op de IC’s in ons land en vormt daar, verdrietig genoeg, zelfs doodsoorzaak nr. 1. Met deze petitie wordt Lees meer…

Interview met Mel Major, over haar onderzoek onder ex-IC-patiënten en naasten

Begin 2017 werd via deze website een oproep gedaan om mee te doen aan een onderzoek van Mel Major. Graag koppelen we langs deze weg terug wat er zoal uit deze interviews naar voren is gekomen. Mel Major is fysiotherapeut, promovenda en docent aan de Hogeschool van Amsterdam en AMC/UVA en deed in het afgelopen Lees meer…

Patiëntenorganisatie ‘IC-connect’ maakt indrukwekkende start

De door de Stichting FCIC zeer recent opgerichte patiënten-organisatie ‘IC-connect’ zorgde met een pakkend programma en zeer rake thema’s, op zaterdag 11 november voor een indrukwekkende start. De opkomst was erg goed; de zaal bij het Spoorwegmuseum in Utrecht was gevuld met vele ex-patiënten en naasten die geïnteresseerd waren en/of hun ervaring, vaardigheden of contacten Lees meer…

NRC doet verslag van terugkomdag in Haarlem

In Haarlem, in het Spaarne Gasthuis, werd een terugkomdag georganiseerd voor ex-IC-patiënten en hun naasten. Beiden hebben op hun eigen manier de impact van de IC-opname ervaren. Met lotgenotencontact en uitleg probeert men de aanwezigen te ondersteunen bij hun verwerking van het gebeurde. In hun vrije tijd, in ‘burgerkleding’ – dus níet in de blauwe Lees meer…

NOS journaal besteedt okt. 2017 aandacht aan Post Intensive Care Syndroom

Op vrijdag 27 oktober 2017 besteedde het NOS journaal aandacht aan de lange termijn-gevolgen van een IC-opname. De term Post Intensive Care Syndroom werd genoemd. Dat mag al een mijlpaal op zich genoemd worden! De afgelopen jaren waarin o.a. dankzij ervaringsverhalen van ex-patiënten, lobbywerk, initiatieven vanuit ziekenhuizen en de Stichting FCIC, en deze website steeds Lees meer…

13 oktober nazorg-traject bij Arnhem, Balanstraining van start

13 oktober start in Arnhem een Balanstraining. Deze training biedt lange termijn-nazorg aan patiënten die op de Intensive Care hebben gelegen. Hanneke Oonk, IC verpleegkundige, mindfulness-trainer en coach, begeleidt de bijeenkomsten. Ervaringsprofessional Idelette Nutma heeft de training helpen ontwikkelen en is de 4e bijeenkomst ook aanwezig. Alle informatie, ook over de ervaringen van eerdere deelnemers Lees meer…