Category Archives: Restklachten

Ervaringsverhaal Geertje, Antifosfolipidensyndroom na bevalling

Geertje heeft zowel voor opeenicliggen als voor de website van de FCIC een blog bijgehouden. Op deze site zijn al haar bijdragen te vinden. Hieronder leest u de eerste. Onderaan vindt u de link naar de volgende. Als beheerders van deze website zijn we heel blij dat ze zich op deze manier wil inzetten voor Lees meer…

27 mei organiseerde het AMC weer de post ICU sponsorloop

27 mei organiseerde het AMC weer de jaarlijkse sponsorloop voor ex-IC-patiënten, om aandacht te vestigen op de problematiek waar veel van deze patiënten na hun IC-opname mee worden geconfronteerd. Een prachtig, jaarlijks terugkerend initiatief waarbij professionals en/of familieleden de ex-IC-patiënten helpen de 5 km-loop al of niet gedeeltelijk te volbrengen. Een echte solidariteitsactie dus. Anja Lees meer…

27 mei: jaarlijkse AMC loop

Wees welkom bij de POST ICU CHALLENGE sponsorloop op 27 mei Deze ex-IC patiënten loop, georganiseerd vanuit de revalidatieafdeling van het AMC, wil aandacht vragen voor de problemen die veel IC patiënten na ontslag uit het ziekenhuis ondervinden, ook wel bekend als het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Op dit moment is er beperkte kennis Lees meer…

FCIC wint Impactprijs

Op 9 april 2018, in het Spoorwegmuseum te Utrecht, vond een bijzonder symposium plaats, georganiseerd door PGO support. PGO support is de organisatie die namens de overheid de inbreng van patiënten(organisaties) ondersteunt met als doel het patiëntenperspectief zo goed en effectief mogelijk te vertalen naar betere kwaliteit van zorg. Er werden lezingen en workshops gehouden Lees meer…

Patiëntenorganisatie ‘IC Connect’ krijgt subsidie

De in november 2017 opgerichte Patiëntenorganisatie IC Connect heeft half februari 2018 het blijde bericht ontvangen dat het ministerie haar subsidie toekent. Een geweldige erkenning voor deze patiëntengroep en hun naasten. Ook de problematiek/de impact van kritieke ziekte en Intensive Care-opname, samengevat in de term Post Intensive Care Syndroom, krijgt hiermee directe erkenning. Een enorme Lees meer…

AMC biedt professionals 1e lijn voorlichting over Post IC Syndroom

Vanuit het AMC werd, in samenwerking met de HvA, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie en de Eerste Lijn Amsterdam, op 30 januari 2018 een symposium georganiseerd met de titel: ‘VAN KRITIEKE ZIEKTE NAAR GOEDE GEZONDHEID’. Het doel: professionals uit de eerste lijn, d.w.z. huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorg, etc. voorlichting bieden over de gevolgen van kritieke ziekte Lees meer…

Petitie ‘SOS voor sepsis’ aangeboden

Op 23 januari 2018 werd de petitie ‘SOS voor sepsis, gevraagd: een nationaal actieplan’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is een mijlpaal in het vragen van aandacht voor een ziektebeeld dat in veel gevallen leidt tot een IC-opname en veel (onnodig) leed. Snelheid van diagnose en behandeling zijn de beste kans voor de patiënt. Lees meer…

Balanstraining in internationaal vakblad

De Balanstraining voor ex-IC-patiënten is eind november 2017 in het internationale vakblad getiteld ‘International Journal of Psychology & Behavior Analysis’ uitvoerig in de schijnwerpers gezet. De effecten van de training worden daarin wetenschappelijk onderbouwd aan de hand van onderzoek, door Margo van Mol (Erasmus MC) en Lilian Vloet (Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN) Lees meer…

Ex-IC-patiënten gezocht voor onderzoek naar geluid op de IC

Student Duuk Prins van de Hogeschool Utrecht, kwam n.a.v. ervaringen van ex-IC-patiënten, op het idee zijn afstudeeronderzoek te richten op het verminderen van de overlast van ‘omgevingsgeluiden’ (piepjes etc.) op de intensive care. Hij verricht zijn afstudeeronderzoek in samenwerking met Digitas Lbi dat zich bezighoudt met ‘digital design’ (het is gespecialiseerd in digitale vernieuwingsprojecten). Naar Lees meer…

Nieuwsbrief Patiëntenorganisatie IC-connect

De patiëntenorganisatie ‘IC connect’, die vanuit de Stichting FCIC op 11 november 2017 van start ging, heeft begin december haar eerste nieuwsbrief uitgebracht. Daarin staat ook alles te lezen over de doelen en activiteiten die ‘IC connect’ voor ogen heeft. De website opeenicliggen en ‘IC connect’ werken intensief samen en gaan bekijken hoe ze hun Lees meer…

Interview met Mel Major, over haar onderzoek onder ex-IC-patiënten en naasten

Begin 2017 werd via deze website een oproep gedaan om mee te doen aan een onderzoek van Mel Major. Graag koppelen we langs deze weg terug wat er zoal uit deze interviews naar voren is gekomen. Mel Major is fysiotherapeut, promovenda en docent aan de Hogeschool van Amsterdam en AMC/UVA en deed in het afgelopen Lees meer…

Esther Witteveen promoveerde op het onderwerp ‘IC verworven zwakte’, nov. 2017

Esther Witteveen promoveerde op 29 november 2017 aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp: ‘Pathofysiologie en diagnose van IC-zwakte’. Ongeveer de helft van de patiënten die zijn opgenomen op de intensive care, ontwikkelt spierzwakte. Dit wordt intensive care-verworven zwakte (IC-zwakte) genoemd. Het is steeds duidelijker geworden dat IC zwakte ernstige langetermijngevolgen kan hebben. Esther Lees meer…

Patiëntenorganisatie ‘IC-connect’ maakt indrukwekkende start

De door de Stichting FCIC zeer recent opgerichte patiënten-organisatie ‘IC-connect’ zorgde met een pakkend programma en zeer rake thema’s, op zaterdag 11 november voor een indrukwekkende start. De opkomst was erg goed; de zaal bij het Spoorwegmuseum in Utrecht was gevuld met vele ex-patiënten en naasten die geïnteresseerd waren en/of hun ervaring, vaardigheden of contacten Lees meer…

NOS journaal besteedt okt. 2017 aandacht aan Post Intensive Care Syndroom

Op vrijdag 27 oktober 2017 besteedde het NOS journaal aandacht aan de lange termijn-gevolgen van een IC-opname. De term Post Intensive Care Syndroom werd genoemd. Dat mag al een mijlpaal op zich genoemd worden! De afgelopen jaren waarin o.a. dankzij ervaringsverhalen van ex-patiënten, lobbywerk, initiatieven vanuit ziekenhuizen en de Stichting FCIC, en deze website steeds Lees meer…

Ex-patiënte Geertje vertelt over haar thuiskomst na de IC

Geertje gaat de komende tijd zowel voor opeenicliggen als voor de website van de FCIC een blog bijhouden. Van tijd tot tijd zal er weer een nieuwe bijdrage van haar hand verschijnen. Als beheerders van deze website zijn we heel blij dat ze zich op deze manier wil inzetten voor de steun aan lotgenoten. Geertje Lees meer…

13 oktober nazorg-traject bij Arnhem, Balanstraining van start

13 oktober start in Arnhem een Balanstraining. Deze training biedt lange termijn-nazorg aan patiënten die op de Intensive Care hebben gelegen. Hanneke Oonk, IC verpleegkundige, mindfulness-trainer en coach, begeleidt de bijeenkomsten. Ervaringsprofessional Idelette Nutma heeft de training helpen ontwikkelen en is de 4e bijeenkomst ook aanwezig. Alle informatie, ook over de ervaringen van eerdere deelnemers Lees meer…

2 nieuwe hoogleraren met de focus op kwaliteit van overleving

In het algemeen is er tegenwoordig meer aandacht voor de kwaliteit van overleving van IC-patiënten en de gevolgen die zij vaak nog op lange termijn ondervinden. De invoering van de term Post Intensive Care Syndroom getuigt hiervan. Toch is het bijzonder dat er recent, resp. op 2 juni en 5 juli 2017 twee hoogleraren zijn Lees meer…

Ex-patiënte Geertje vertelt: ‘Wie is dat kleine meisje?’

Geertje gaat de komende tijd zowel voor opeenicliggen als voor de website van de FCIC een blog bijhouden. Van tijd tot tijd zal er weer een nieuwe bijdrage van haar hand verschijnen. Als beheerders van deze website zijn we heel blij dat ze zich op deze manier wil inzetten voor de steun aan lotgenoten. Geertje Lees meer…