Category Archives: Uncategorized

Patiëntenorganisatie ‘IC Connect’ krijgt subsidie

De in november 2017 opgerichte Patiëntenorganisatie IC Connect heeft half februari 2018 het blijde bericht ontvangen dat het ministerie haar subsidie toekent. Een geweldige erkenning voor deze patiëntengroep en hun naasten. Ook de problematiek/de impact van kritieke ziekte en Intensive Care-opname, samengevat in de term Post Intensive Care Syndroom, krijgt hiermee directe erkenning. Een enorme Lees meer…

Mens -en familiegerichte intensive care in Het Spaarne Gasthuis

Een prachtig artikel in het Parool van 21 januari 2018, getiteld: ‘Mens- en familiegerichte intensive care in het Spaarne Gasthuis’. Door de jaren heen is op deze IC-afdeling al veel aandacht besteed aan familie-begeleiding en persoonlijke aandacht voor de patiënt. Maar nu is het méér dan een ‘aspect’ geworden, het heeft zich ontwikkeld tot een Lees meer…

Petitie ‘SOS voor sepsis’ van start

De petitie ‘SOS voor sepsis, gevraagd: een Nationaal Actieplan’ kwam in september 2017 online. Ze vraagt aandacht voor de vaak (te) late onderkenning van sepsis, zowel buiten als binnen het ziekenhuis, met alle gevolgen van dien. De restklachten van sepsis kunnen zeer langdurig zijn. De petitie roept daarom tevens op tot meer aandacht voor nazorg. Lees meer…

FCIC werkt aan patiënten-organisatie, u kunt helpen!

De stichting FCIC (Family and patient Centered Intensive Care) werkt hard aan het mogelijk maken van een patiënten-organisatie. De voorbereidingen daartoe zijn in ieder geval in volle gang. Eén van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden, is dat er in totaal 100 donateurs moeten zijn die (in ieder geval eenmalig) 25 euro gedoneerd hebben vóór Lees meer…

IC-loop was een succes!

Op 21 mei werd de IC-loop georganiseerd, een initiatief vanuit het AMC. Een activiteit uit solidariteit met al die ex-IC-patiënten die geconfronteerd worden met een lang herstel en vaak veel beperkingen. Een grote groep ex-IC-patiënten deed mee, rennend of zich anders verplaatsend, gesteund door professionals en naasten. Het was een groot succes! Dr. Kristien Tytgat, Lees meer…

Vroege herkenning van het post IC-syndroom door niet-IC-verpleegkundigen

Regelmatig komen er mooie eindscripties van de rol, zoals deze van studente Karlijn van den Beucken, studente verpleegkunde aan de Hogeschool van Utrecht, ze kreeg voor dit artikel een 8 en is er cum laude mee geslaagd. De centrale vraagstelling van haar scriptie luidt: “Hoe komt het dat niet-IC-verpleegkundigen het Post Intensive Care syndroom (PICS) Lees meer…

In Belgisch journaal aandacht voor restklachten na Intensive Care

De Belgische televisie besteedde in het journaal op 20 oktober 2016 aandacht aan de gevolgen van de Intensive Care. De arts die in beeld is, Geert Meyfroidt, organiseerde samen met andere IC-artsen, een symposium in Brussel op 20 oktober over dit onderwerp waar professionals uit het hele land bij elkaar waren. Naar aanleiding hiervan maakte Lees meer…

Filmpje Open Space 14-4-2016

Hieronder vindt u een link naar een filmpje betreffende de landelijke ontmoetingsdag voor professionals en voor ex-patiënten en naasten. Het onderwerp van deze dag is ‘Humanisering van Intensive Care, een gezamenlijk belang’. Zie bij: info en aanmelding voor verdere gegevens. Zie hier het Filmpje met aankondiging Open Space 14 april 2016

Nieuwbrief 4 van deze site

Graag maken wij voor iedereen de nieuwsbrief toegankelijk. Daarin informatie over: belangrijke onderwerpen en ervaringsverhalen van de afgelopen tijd, over nazorg, het recente artikel ‘Nazorg intensive care moet uit de kinderschoenen’ en de Open Space-ontmoetingsdag op 14 april voor professionals en ervaringsdeskundigen. U vindt het allemaal bij de volgende link: Nieuwsbrief 4.

Nazorg Intensive Care moet uit de kinderschoenen

Marianne Brackel (voormalig jeugdarts en ex-IC-patiënt), Marike van der Schaaf (fysiotherepeute, senior-onderzoeker en lector Revalidatie acute zorg aan de Hogeschool van Amsterdam) en Diederik van Dijk (hoogleraar Intensive Care geneeskunde, werkzaam in het UMC Utrecht) deden onlangs een nieuw artikel het licht zien waarin ze de behoefte aan maar ook de urgentie en het belang Lees meer…

De impact van een IC opname, interview met Grietje Marten-van Stijn

De impact van een IC-opname In het oktobernummer 2015 van Venticare magazine staat een interview te lezen met Grietje Marten-van Stijn, IC-verpleegkundige in het UMC Radboud. ‘De zorg op de IC was jarenlang gefocust op medische en technische verbeteringen, maar er komt steeds meer oog voor het psychosociale aspect van de patiënt en diens familie. Lees meer…

Verpleegkundigen, wees alert op PICS

Op 14 oktober 2015 werd in tijdschrift TVZ/Nursing, een interview met Marike van der Schaaf gepubliceerd. Marike is senior onderzoeker in het AMC, fysiotherapeute en tevens kerngroeplid van de Stichting Family and patient Centered Intensive Care. In 2015 werd zij door de Hogeschool Amsterdam benoemd tot lector Revalidatie in de acute zorg, in samenwerking met Lees meer…

Initiatief ex-IC-patiënt voor revalidatiecentrum

Els, ex-IC-patiënte en tevens degene die haar ervaringsverhaal opschreef bij Els,complicatie bij operatie heeft zich enorm ingezet voor een sponsortocht voor het vernieuwde Revalidatie-centrum de Hoogstraat, waar zij ook zelf behandeld is. Over haar drijfveren schrijft ze: ‘Drijfveer: In de afgelopen 10 jaar heb ik tot 3 maal toe, dag revalidatie gehad bij De Hoogstraat. Lees meer…

Nazorg van het eerste uur (deel 2)

Grietje Marten-van Stijn, IC-verpleegkundige in het Radboud UMC en lid van het landelijke Family Centered Intensive Care, maakte ‘de geboorte’ mee van de nazorg. Reeds in haar opleidingstijd, in 1975, werd ze geraakt door de verhalen van ex-IC-patiënten. Sindsdien koesterde ze al de wens deze groep patiënten nazorg te bieden. Hoe ze hiertoe de kans Lees meer…

Slikken maar, Haren maken de vrouw

Haren maken de vrouw Comfortabel zit ik in de stoel van de ziekenhuiskapper. In een zijkamertje staan voor een spiegel paspophoofden met pruiken en hoofddoekjes. Je zult dáár zitten, denk ik. Dan ben je vast ook flink ziek. Gelukkig zal een kaal hoofd mij in ieder geval niet overkomen. Ik krijg weliswaar cytostatica, maar in Lees meer…