Shock

Bij shock stroomt er te weinig bloed door het lichaam. Dat kan komen omdat

  • de pomp, het hart, onvoldoende werkt
  • er bloed wegstroomt door verwonding of (spontane) bloeding
  •  omdat er plotseling een grote blokkade is zoals bijv. een longembolie
  • of omdat de vulling ineens verandert door bloedvatverwijding in het hele lichaam

Het eerste kan gebeuren door hartfalen.
Het tweede kan gebeuren door een ernstige bloeding, dat kan ook na een operatie zijn maar ook door een ongeluk of geweld. Het springen van een aneurysma (een uitstulping in een grote slagader) kan ook een grote bloeding geven, net als een bloedziekte of een tumor die doorgroeit in een groot bloedvat.
Het derde kan gebeuren op het moment dat er een groot bloedstolsel vast komt te zitten in een groot bloedvat naar de longen. Het hart krijgt dan ook ineens minder bloed en kan dan niet meer ‘de druk’ erop houden die nodig is.
Het vierde gebeurt bijvoorbeeld bij het ontstekingssyndroom zoals dat bij sepsis optreedt (=bloedvergiftiging na infectie) maar ook na ernstige verbranding of vergiftiging. Of bijvoorbeeld bij bepaald ruggemerg- of hersenletsel waardoor de nomale spanning in de bloedvaten wegvalt. Een ander voorbeeld is de zgn. ‘anafylactische shock’ zoals we die wel kennen na een wespensteek. Dit is een heftige allergische reactie die gepaard gaat met zwelling en bloevatverwijding bij iemand die allergisch is voor de betreffende stof.

Het doel van de behandeling van shock is:

  • te zorgen dat er toch voldoende zuurstof in het lichaam komt. Dit gebeurt door zuurstoftoediening en zonodig beademing.
  • te zorgen dat er toch voldoende bloed door het lichaam stroomt. Dit gebeurt, afhankelijk van de oorzaak, door het toedienen van vocht, evt. bloedtransfusie en/of medicatie.

Uiteraard moet de oorzaak van de shock aangepakt worden. Als het hart problemen geeft, moet dit ondersteund worden m.b.v. medicatie, als er een bloeding is moet die opgespoord en gestopt worden, als er een blokkade is moet die opgeheven worden en als er shock is door een infectie of allergische reactie, moet de ziektekiem bestreden resp. de lichaamsreactie onderdrukt worden met medicijnen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*