Foto’s en scans

Ter ondersteuning van behandeling en/of voor diagnostiek wordt er op een Intensive Care Unit gebruik gemaakt van foto’s en scans.

Er kunnen foto’s worden gemaakt met behulp van röntgenapparatuur. Een röntgenfoto is een foto of digitale opname die wordt gemaakt met behulp van röntgenstraling. Er zijn speciale mobiele röntgenapparaten die naar de Intensive Care afdeling toe kunnen komen zodat de patiënt niet vervoerd hoeft te worden.

Soms is een CT-scan nodig. De letters CT staan voor : Computer Tomografie. Een CT-scan is een onderzoek waarbij net als bij de röntgenfoto röntgenstraling wordt gebruikt, en een computer. De dosis straling bij een CT-scan is hoger dan die bij röntgenfoto’s, maar wordt altijd zo minimaal mogelijk gehouden. Daarom wordt een CT-scan alleen gedaan als het noodzakelijk is en het verwachte voordeel opweegt tegen de nadelen. Bij een CT-scan wordt de patiënt vervoerd naar de röntgenafdeling. Daar wordt hij op een onderzoekstafel gelegd, deze schuift door een ring waaruit de röntgenstraal komt die elke paar millimeter een foto maakt. Zo ontstaan er fotografische dunne dwarsdoorsneden van inwendige organen en weefsels in het onderzochte gebied. Soms wordt er, afhankelijk van het te onderzoeken orgaan, een jodiumhoudende contrastvloeistof toegediend waardoor afbeeldingen van organen duidelijker in beeld gebracht kunnen worden. Een CT-scan is niet pijnlijk. De contrastvloeistof kan zorgen voor een warm gevoel in het lichaam.

Een MRI is een manier om zonder röntgenstraling foto’s te maken van organen. MRI betekent Magnetic Resonance Imaging (beeldvorming met magnetische resonantie). Er wordt gebruik gemaakt van een sterk magnetisch veld en radiogolven waarmee beelden van organen en weefsels gevormd worden. De patiënt ligt dan op een beweegbare tafel die in een holle cillindrische magneet geschoven wordt ( een soort tunnel ). De informatie de met een MRI gewonnen kan worden kan niet op andere wijze verkregen worden. Het is een pijnloos onderzoek zonder bij- of nawerkingen. Het onderzoek vindt niet op de Intensive Care zelf plaats, de patiënt moet vervoerd worden. Een MRI duurt meestal 20-30 minuten. Vanwege het geluid dat de scanner maakt krijgt de patiënt oordopjes in of een koptelefoon op. Net als bij de CT-scan wordt er soms contrastvloeistof toegediend.

Onderzoeken als de MRI en CT-scan waarbij de patiënt vervoerd moet worden, worden altijd goed begeleid door arts en verpleegkundigen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*