Handen vastbinden

Fixatie handenSoms is het nodig de handen van IC-patiënten vast te binden, om te voorkomen dat zij – onbewust – hun eigen behandeling schaden. Door de handen vast te binden (te fixeren) kan worden voorkomen dat de patiënt medische hulpmiddelen verwijdert, zoals een infuus, sonde, drain of tube. Het uittrekken van dergelijke hulpmiddelen kan levensbedreigend zijn. Voor de fixatie worden meestal zogeheten polsbanden gebruikt.

Het kan nodig zijn tot fixatie over te gaan als de patiënt erg onrustig is. Vaak is hij niet geheel bij bewustzijn, waardoor het niet mogelijk is de patiënt met woorden ervan te overtuigen dat hij niet aan de tube of het infuus moet trekken.

Soms wordt door een verpleegkundige of arts van de afdeling aan de familie van de patiënt gevraagd om toestemming te geven voor de fixatie. In andere gevallen wordt de familie erop voorbereid dat fixatie mogelijk aan de orde komt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*