Pijnbehandeling

MorfinePijnbehandeling is een essentieel onderdeel van IC-zorg. IC-patiënten kunnen echter niet altijd aangeven óf ze pijn hebben, waar ze pijn hebben en in welke mate de pijn aanwezig is.

Bij wakkere patiënten kan met pijnvragenlijsten en pijnscores gewerkt worden. Via een pijnscore-hulpmiddel kunnen patiënten aangeven of ze geen tijd (score 0) of onhoudbare (score 10) hebben. Nadat pijnmedicatie is toegediend, kan na verloop van tijd opnieuw via dit hulpmiddel gevraagd worden wat de score is. Zakt die niet, dan kan de pijnmedicatie worden bijgesteld, totdat de gewenste pijnvermindering is bereikt.

De meeste patiënten op de IC-afdeling zijn echter gesedeerd. Omdat ze niet (volledig) bij bewustzijn zijn, moet de eventuele pijn op een andere manier gemeten worden. Dit kan bijv. met de CPOT, dit staat voor Critical Care Observation Tool. Of er pijn is, kan door de verpleegkundigen bij voorbeeld ‘gezien’ worden a.d.h.v.: gezichtsuitdrukking, beweging van het lichaam, spierspanning (beoordeling van passieve bewegingen) en acceptatie van de beademing als de patiënt beademd wordt. Een belangrijk verschil voor de behandeling van pijn is de vraag of het acute pijn (die plotseling ontstaat) of chronische pijn (die langdurend aanwezig is) is.

In de behandeling van pijn wordt soms morfine gebruikt maar ook andere pijnstillers worden toegepast.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*