Reanimatie

NietreanimerenpenningSoms komt de patiënt binnen op de IC na een reanimatie. Het kan ook gebeuren dat de patiënt op de IC een hartstilstand/hartritmestoornissen krijgt.

Als er geen circulatie is, zal er ook geen ademhaling zijn. De hersenen krijgen daardoor geen zuurstof en zijn hier extra kwetsbaar voor. Als de circulatie-stilstand niet behandeld wordt, treedt na een aantal minuten hersendood in. Daarom is snelle reanimatie van levensbelang. Vaak is er geen tijd voor het afwegen van het nut van reanimatie.

Hoewel een leven na een reanimatie zelden hetzelfde is als voorheen (vanwege ontstane restklachten), wordt vrij standaard voor reanimatie gekozen, tenzij duidelijk uit de mond van de patiënt is opgetekend dat hij dit niet wenst of wanneer van te voren vastgesteld en overlegd is dat in het perspectief van de conditie van de patiënt een reanimatie niets meer toe te voegen heeft. Ook een niet-reanimerenpenning kan een reanimatie voorkomen.

In de meeste gevallen zal er bij een ritmestoornis m.b.v. een defibrillator geprobeerd worden het normale hartritme weer te herstellen. Dit gaat via het toedienen van een stroomschok, waarbij er 2 platen (één rechts onder het sleutelbeen, één aan de borstkas-zijkant) op de borstkas van de patiënt worden geplaatst. Als dit in eerste instantie niet gelijk lukt of wanneer het hart helemaal geen actie vertoont, zal men overgaan tot hartmassage en beademing (wanneer de patiënt nog niet aan de beademing lag). Bij hartmassage wordt er krachtig gedrukt op de borstkas waardoor er weer enigszins bloed door het lichaam gaat stromen. Als het hart blijft ‘trillen’ in plaats van kloppen, zal opnieuw gedefibrilleerd worden.

Hartmassage kan een paar minuten duren maar ook een half uur, of in uitzonderlijke gevallen zelfs langer. Dit laatste zal vooral het geval zijn als de patiënt tussentijds nog iets van hartactie heeft vertoond. In de tussentijd zullen ook medicijnen toegediend worden aan de patiënt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*