Slapen en sedatie

IC-patiënten die aan de beademingsmachine liggen, worden vaak gesedeerd. Gesedeerd zijn betekent in feite dat iemand kunstmatig in slaap wordt gehouden. Het bewustzijn wordt verlaagd door medicijnen toe te dienen. Dat gebeurt mede afhankelijk van hun conditie, bijv. of die erg instabiel is. Sedatie voorkomt dat de patiënt erg veel prikkels ervaart en kan nodig zijn om te zorgen dat de patiënt de beademing niet tegenwerkt. Over het algemeen is het beleid in veel ziekenhuizen tegenwoordig: zo min mogelijk sederen waarbij de patiënt zich nog wel comfortabel voelt. Sommige beademde patiënten kunnen, als hun toestand dit toelaat, wakker zijn.

Als een patiënt gesedeerd is, kan hij niet meer praten of anderszins communiceren. Dat betekent niet dat hij omgekeerd niets ervaart van wat er om hem heen gebeurt. IC-personeel praat dus gewoon tegen de patiënt. Dat kunnen de bezoekers ook doen.

De start van de sedatie is een bijzonder moment. Het kan zijn dat de conditie van de patiënt zo beroerd is, dat het onzeker is of hij ooit nog wakker wordt. Om die reden worden patiënt en familie vaak gestimuleerd afscheid te nemen van elkaar. Alleen al ‘voor het geval dat’.

De diepte van de sedatie kan heel verschillend zijn. Het luistert nauw. Als er te diep gesedeerd wordt, verlengt dat – onnodig – de duur van de beademing. Een te geringe sedatie-diepte kan voor stress zorgen. Omdat de diepte nauw luistert, wordt regelmatig onderzocht of de sedatie nog op het goede niveau is.

Patiënten kunnen pas wakker worden zodra de toediening van de medicijnen stopt. Meestal wordt dat langzaam afgebouwd. Patiënten zijn dan niet onmiddellijk waker. Het kan een paar uur, maar ook een paar dagen duren. Zodra patiënten wakker zijn, zijn zij vaak behoorlijk in de war. Ze weten niet wat er gebeurd is, ze weten niet waar ze zijn, mogelijk hebben ze gedurende de sedatie-periode allerlei nare dromen gehad. Dat zorgt voor onrust. Als die onrust niet snel verdwijnt, is er mogelijk sprake van een delier. Dit kan met medicijnen worden behandeld. Nabijheid van de familie, vertrouwde geluiden (muziek via een mp3 speler), zoveel mogelijk een rustige omgeving en tactvolle geruststelling kunnen ook helpen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*