Info voor naasten

monitor en pompenDe afdeling Intensive Care is een afdeling voor patiënten die intensieve zorg nodig hebben, omdat organen worden bedreigd die van levensbelang zijn om als mens te kunnen functioneren. Lichaamsfuncties die bedreigd worden zijn bij voorbeeld de ademhaling, de bloeddruk en/of de hartslag.

Artsen en verpleegkundigen houden het functioneren van die organen nauwlettend in de gaten, en proberen de organen te behandelen. Ze bewaken de gezondheidstoestand met behulp van allerlei apparatuur. Dat maakt het mogelijk om snel in de grijpen, en de noodzakelijke medische/verpleegkundige zorg direct te verlenen.

De opname kan gepland zijn, zoals na een ingrijpende operatie. Maar meestal komt de opname onverwacht, bijvoorbeeld na een ongeval, een acute ernstige aandoening of
vanwege complicaties tijdens het verblijf in het ziekenhuis.

Zie voor nuttige informatie ook bij Intensive Care-gids voor patiënten en naasten(PDF). Deze gids werd uit het Engels vertaald en voor de Nederlandse situatie aangepast door Trudi Boeter, IC-verpleegkundige uit het Erasmus Medisch Centrum.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*