Afscheid

gordijnDe waarheid is hard. Omdat een IC-patiënt ernstig ziek is, is de kans aanwezig dat hij/zij op de afdeling overlijdt. Hoe groot de kans is, is niet in het algemeen te zeggen. Dat is sterk afhankelijk van de ziekte, aandoening, stoornis en/of conditie van de patiënt.

Als besloten is een behandeling te staken of af te zien van een verdere behandeling, worden doorgaans de apparaten en ‘toeters en bellen’ afgekoppeld die niet meer nodig zijn. Het staken van de (kunstmatige, mechanische) beademing is daarbij één van de meest ingrijpende handelingen, zowel voor de naasten als voor de betrokken zorgverleners.

Het daaropvolgende sterfbed duurt veelal kort. Als de patiënt zelf niet meer in staat is om adem te halen, spreken we over minuten. Anders uren, hooguit één of twee dagdelen.

Iets waar u misschien niet gelijk aan denkt maar wat voor later waardevol kan zijn, is het maken van één of meerdere foto’s van uw dierbare met de nabije naasten om hem/haar heen. U kunt met de verpleging overleggen of zij dit (bijv. met uw toestel) willen doen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*