Afzien van behandelen of stoppen met behandelen

monitor bij bedIC-patiënten zijn ernstig ziek. Het kan zijn dat er geen behandelingen meer zijn die de situatie van de patiënt kunnen verbeteren, of die een patiënt in leven kunnen houden. Als de intensivist inziet dat een behandeling medisch zinloos is, wordt er van afgezien met die behandeling te beginnen of wordt met een begonnen behandeling gestopt. Een behandeling is zinloos als het gewenste effect (beter worden) niet bereikt kan worden. Hij kiest daar uiteraard niet snel voor, en zeker niet zonder overleg met partner en/of familieleden.

Het afzien of stoppen met een behandeling is een medische beslissing. De beslissing kan dus alleen door een arts genomen worden. Dat betekent onder meer dat een partner of familielid van een patiënt niet kan beslissen dat een behandeling gestopt moet worden.

Als het perspectief op verbetering op een gegeven moment ver weg lijkt, vraagt dat natuurlijk wel om zorgvuldige communicatie tussen arts en naaste(n). Indien familie en/of partner dat op prijs stellen kan hier een maatschappelijk werker of een familie-begeleider bij zijn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*