Apparatuur

zusterspostAlle patiënten op de afdeling Intensive Care worden voortdurend bewaakt met behulp van apparatuur. De patiënt is onder meer aangesloten op een monitor waarop de hartslag, de bloeddruk, de temperatuur, de ademhaling en andere belangrijke lichaamsfuncties in de gaten kan worden gehouden. Daarnaast kan er speciale apparatuur naast het bed staan die nodig is voor de behandeling. Bijvoorbeeld een beademingsmachine om de ademhaling tijdelijk te ondersteunen of over te nemen. Of een apparaat met een nierfuntievervangende taak.

Alle gegevens die op de apparatuur rondom het bed verschijnen, worden vanuit een centraal punt door het IC-personeel gevolgd. De apparatuur is voorzien van alarmen. Bij een alarm licht een lampje op of klinkt er een pieptoon. De verpleegkundige weet wat er aan de hand is, en zal zonodig actie ondernemen. Een lampje of een piepje is geen reden om je zorgen te maken.

Het kan nodig zijn de patiënt met behulp van een camera in de gaten te houden. De beelden zijn zichtbaar in de eerder genoemde centrale post. Dit wordt met name gedaan als er sprake is van onrust of verwardheid.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*