Geluid en licht

TL lichtIC-patiënten zijn aangesloten op zogeheten ‘bewakingsapparatuur’, waarmee ademhaling, hartritme, bloeddruk, zuurstofgehalte en andere belangrijke lichaamsfuncties in de gaten worden gehouden. Het hartritme bij voorbeeld, moet boven een bepaalde waarde blijven. Komt het ritme daaronder, dan gaat er een alarm af. Zo zijn voor tal van functies ‘alarmgrenzen’ ingesteld. Wordt een grens overschreden, dan gaat er een alarm af. Dat is misschien beangstigend, maar betekent dus niet gelijk een noodsituatie. Het is meer een signaal voor de verpleegkundige – die deze signalen zowel aan het bed als in de centrale post kan horen – om de patiënt even extra in de gaten te houden, medicatie of apparatuur anders af te stellen.

Behalve het geluid van bewakingsapparatuur, is er het geluid van infuuspompen en machines. Alles bij elkaar opgeteld is het een indrukwekkend of overweldigend geheel aan geluiden. Het is echter onmisbaar voor goede IC-zorg.

Er is vaak veel licht op een IC-afdeling. Dit is vooral om het werk van artsen en verpleegkundigen makkelijker te maken. Er wordt steeds meer naar gestreefd het dag/nachtritme zoveel mogelijk te handhaven, omdat dat goed is voor (het herstel van) de patiënt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*