Het personeel

naaldenOp de IC-afdeling werkt een team van gespecialiseerd personeel. Zij zijn speciaal opgeleid voor het IC-werk. Naasten hebben het meest te maken met IC-verpleegkundigen en de IC-arts. De IC-arts (de intensivist) is de hoofdbehandelaar. Deze overlegt dagelijks met de behandelend arts over welke zorg noodzakelijk is. De behandelend arts kan bijvoorbeeld de longarts zijn, of de chirurg of de internist.
Daarnaast zijn er nog andere zorgverleners bij de zorg voor IC-patiënten betrokken, zoals de fysiotherapeut, de diëtist of logopedist..
In veel ziekenhuizen is er ook een (wekelijks) multi-disciplinair overleg waarbij alle professionals die bij de zorg voor de patiënt zijn betrokken elkaar bijpraten, met elkaar meedenken en afspraken maken.

Op de IC wordt regelmatig onderzoek gedaan, zoals bloedonderzoek en röntgenonderzoek. Daarvoor komen röntgenlaboranten en laboranten voor bloedafname langs. Ook kunnen diëtisten en fysiotherapeuten aan het bed verschijnen. De diëtist wordt erbij betrokken als er rondom voeding speciale vragen zijn. De fysiotherapeut komt onder meer om de patiënt zoveel mogelijk te laten bewegen, zodat de patiënt zo min mogelijk spier- of gewrichtschade aan het IC-verblijf overhoudt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*