Mogelijkheden voor ondersteuning

Veel ziekenhuizen hebben ook een afdeling Maatschappelijk Werk of een Dienst Geestelijke Verzorging. Ook met maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers kan gesproken worden over angsten en zorgen die er bestaan rondom de situatie van de patiënt.
Bij ‘Opname’ vindt u wellicht herkenning wat uw ervaringen betreft, klik op deze link: Opname.
Soms werkt de IC-afdeling (samen) met familie-begeleiders. Een familie-begeleider kan de familie opvangen vanaf de spoedeisende hulp en bij het (af)wachten wanneer de patiënt behandelingen ondergaat. Ook voor praktische (regel)zaken kan men bij hen terecht. De familie-begeleider fungeert als een soort belangenbehartiger en neemt soms ook een deel van de nazorg op zich.
Familie-begeleiding op de IC krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht omdat juist ook voor familie de IC-opname traumatisch kan zijn en langdurige stressklachten teweeg kan brengen. Een apart gesprek met de verpleging waarbij de zorgen en behoeften van de naasten in kaart worden gebracht, is in sommige ziekenhuizen al een onderdeel van het afdelingsbeleid. Zie ook presentatie familiebegeleiding in 3 ziekenhuizen.

Na overplaatsing en ontslag kan nazorg een belangrijke ondersteuning zijn voor de familie; familie ondervindt eveneens de gevolgen van een IC-opname van hun dierbare, vaak met oververmoeidheid en soms met stress-klachten en slaapproblemen tot gevolg. Zie bij Nazorg.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*