Vragen en onduidelijkheden

VraagtekensFamilieleden kunnen terughoudend zijn in het stellen van vragen; ze willen niet storen of zijn bang dat hun vraag misschien gek over komt. Maar het tegenovergestelde is waar: het is immers hun geliefde van wie het welzijn centraal staat, de vragen daarover zijn nooit gek. Vragen om bij voorbeeld iets te mogen doen op het gebied van de verzorging, zoals scheren of de huid insmeren met lotion, is helemaal niet vreemd. Als de patiënt en de naaste zich er prettig(er) bij voelen is dat heel waardevol. Zo ook kan het belangrijk zijn om, zeker bij een langdurige opname, eens iets extra’s te doen. Bij voorbeeld: (als de toestand van de patiënt en de afdelingssituatie het toelaten), de patiënt onder begeleiding met bed en al even naar buiten in de zon rijden. Of één van de kinderen even naast pappa of mamma in bed laten liggen.
Sommige vragen zijn misschien verrassend voor de verpleging maar juist die vragen scherpen hen ook weer.

Als de familie onduidelijkheid ervaart doet ze er goed aan om een afspraak te maken met de arts en van te voren enkele vragen op te schrijven. Het kan gebeuren dat de verwachtingen over en weer verschillend zijn; in zo’n situatie kan een gesprek verhelderend zijn. Is er een verschil van mening, ook dan is een gesprek, eventueel in het bijzijn van een maatschappelijk werker of familiebegeleider zinvol. Komt men er samen met het behandelteam toch niet uit, dan kan de familie zich wenden tot de klachtenfunctionaris in het ziekenhuis.
In een enkel ziekenhuis werkt men met een zgn. ‘portaal’ waarbij men als naasten met een inlogcode informatie op kan zoeken over de behandeling van de betreffende patiënt en evt. een bezoekplanning met de familie kan maken of een dagboek bijhouden.
Informatie over behandelingen in het algemeen kan tegenwoordig gevonden worden op de website van vrijwel elk ziekenhuis, maar ook in het blad Intensief (een eenmalig magazine uitgegeven in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care). Dit laatste wordt in een aantal ziekenhuizen verstrekt, maar u kunt er op de afdeling ook naar vragen.
Andere waardevolle informatie is te vinden in:
de ‘Intensive Care gids’ en in een handboek over sepsis (infectie, multi orgaanfalen) met uitleg en tips rond de gehele IC-periode en daarna: zie hier


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*