Tag Archives: Angst

13 oktober nazorg-traject bij Arnhem, Balanstraining van start

13 oktober start in Arnhem een Balanstraining. Deze training biedt lange termijn-nazorg aan patiënten die op de Intensive Care hebben gelegen. Hanneke Oonk, IC verpleegkundige, mindfulness-trainer en coach, begeleidt de bijeenkomsten. Ervaringsprofessional Idelette Nutma heeft de training helpen ontwikkelen en is de 4e bijeenkomst ook aanwezig. Alle informatie, ook over de ervaringen van eerdere deelnemers Lees meer…

Ervaringsverhaal Marjolein, necrotiserende fasciitis

Mijn naam is Marjolein Siebel en ik heb vier jaar geleden op de IC gelegen vanwege een Necrotiserende Fasciitis (in de volksmond beter bekend als vleesetende bacterie). Van de ene op de andere dag veranderde mijn leven van een sportieve, druk werkende moeder, in een zieke niets kunnende moeder. Voor mijn kinderen, man en familie Lees meer…

Aandacht voor sepsis, nieuw boek

Sepsis en daarna is een nieuw boek, dat aandacht besteedt aan het ziektebeeld sepsis en het herstel daarna. Het werd geschreven door ex-patiënt Idelette Nutma, om patiënten en hun naasten tot een houvast te zijn. In het boek wordt uitgebreid stil gestaan bij alle aspecten van het herstel, waaronder ook de sociale (relatie, gezin, re-integratie, Lees meer…

Nazorg-traject (Balanstraining) 21 oktober van start

Na een goede start in januari en maart gaat de eerstvolgende ronde van de Balanstraining op 21 oktober 2016 van start. De startdatum was aanvankelijk 23 september maar om meer mensen in de gelegenheid te stellen mee te doen, is de training een maand opgeschoven. Deze training, waaraan ook aandacht werd besteed in de Kruispunt-uitzending Lees meer…

Muziek en geluid, Venticare 2016

Op de Venticare (zie ook www.venticare.nl), symposium voor acute zorg professionals, komen altijd veel onderwerpen voorbij die ook zeer interessant zijn voor (ex-)patiënten en naasten. Over de openingsrede van Andrea Walraven werd al eerder bericht, zie hier. Muziek en ICU Karima Matzer en Martina de Witte besteedden aandacht aan de grote waarde van muziek voor Lees meer…

Kritiek ziek op de IC door clusterhoofdpijn

Dhr. A. beschrijft hieronder zijn IC-opname i.v.m. de gevolgen van ernstige clusterhoofdpijnen. Aan zijn IC-opname ging een lange weg vooraf van helse pijnen waarbij de diagnose lange tijd uitbleef. Uiteindelijk werd de diagnose ‘clusterhoofdpijn’ gesteld en een zgn. neurostimulator ingebracht om de klachten onder contrôle te krijgen. Echter de neurostimulator bleek een kwetsbaar apparaat waar Lees meer…

De impact van een IC opname, interview met Grietje Marten-van Stijn

De impact van een IC-opname In het oktobernummer 2015 van Venticare magazine staat een interview te lezen met Grietje Marten-van Stijn, IC-verpleegkundige in het UMC Radboud. ‘De zorg op de IC was jarenlang gefocust op medische en technische verbeteringen, maar er komt steeds meer oog voor het psychosociale aspect van de patiënt en diens familie. Lees meer…

Brochure Uw herstel na IC-opname

De afdeling Intensive Care van het Radboudumc Nijmegen heeft een nieuwe brochure gemaakt voor ex IC patiënten en hun naasten; ‘Uw herstel na een intensive care opname’. Bij het samenstellen ervan is diverse literatuur geraadpleegd en hebben vele zorgprofessionals en IC-ervaringsdeskundigen belangrijke bijdragen geleverd. Het document is vrij beschikbaar voor geïnteresseerden en kan inhoudelijk aangepast Lees meer…

Slikken maar, Tien geboden

Tien geboden ‘Natuurlijk hoef je niet depressief te worden, maarje mag toch wel verdrietig zijn?’ Hélena, psychologe, en ik zitten in het zonnetje in de tuin en ik hebhaar net verteld over ‘Mijn Geboden’. Keiharde afspraken die ik met mezelf maakte, enkele urennadat ik op de intensive care besefte in wat vooreen akelige toestand ik Lees meer…

Eerste Nederlands onderzoek naar Post IC syndroom

Aan de universiteit van Maastricht wordt een onderzoek gestart naar het Post IC syndroom (PICS), dit syndroom staat voor de fysieke, cognitieve en psychische klachten die bij veel patiënten na hun verblijf/behandeling op de IC optreden. Ook bij de naasten doet de impact van een opname zich gelden. Het ‘Post Intensive Care Syndroom’ verdient dringend Lees meer…

Family Centered Intensive Care, deel 2

In gesprek met Margo van Mol over Family Centered Intensive Care Margo van Mol is Intensive Care-verpleegkundige in het Erasmus Medisch Centrum. Daarnaast is zij psycholoog en onderzoeker. Samen met professionals uit het Kennemer Gasthuis en het Gelderse vallei ziekenhuis nam zij deel aan een samenwerkingsproject (ondersteund vanuit het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Lees meer…

Over Family Centered Intensive Care

In gesprek met Margo van Mol over Family Centered Intensive Care Margo van Mol is Intensive Care-verpleegkundige in het Erasmus Medisch Centrum. Daarnaast is zij psycholoog en onderzoeker. Samen met professionals uit het Kennemer Gasthuis en het Gelderse vallei ziekenhuis nam zij deel aan een samenwerkingsproject (ondersteund vanuit het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Lees meer…

Vernieuwde richtlijn delier

In het vakblad Nursing verscheen een artikel over de vernieuwde richtlijnen voor de benadering van het delier. Delier komt voor bij heel veel patiënten op de Intensive Care. Verpleegkundig specialisten Suzanne Willems – De Wit en Marieke van Piere waren betrokken bij de herziening van de richtlijn. Die nieuwe richtlijn houdt 3 belangrijke veranderingen in. Lees meer…

Groeiende aandacht voor delier, aug. 2014

Delier associeerden we vroeger vaak met onthoudingsverschijnselen bij verslaving. Maar mede dankzij de toegenomen aandacht voor de impact van kritieke ziekte en verblijf en behandeling op de Intensive Care, wordt steeds meer ingezien dat het delier een veel voorkomend probleem is. Het is een soort kortsluiting (acute verwardheid) in de hersenen a.g.v. het ernstig ziek Lees meer…

Slikken maar, Met twee woorden

Met twee woorden We hebben lang gedubd of we nu wél of niet zouden gaan. Nu we er zijn, vind ik het spannend en voel ik me onwennig in mijn nieuwe rol. We zijn in het congrescentrum de Reehorst in Ede. Ik ben hier eerder geweest voor congressen en symposia. Als dokter. Nu ben ik Lees meer…

Impressie Venticare ’14: sedatie, fixatie

Onlangs, op 16 mei, werd het jaarlijkse Venticare-congres gehouden, voor acute/intensieve zorg-professionals. Er viel weer veel te kiezen. Hieronder een paar indrukken van lezingen. ‘Sederen leidt tot meer comfort!?’ Voor deze site stak ik mijn licht allereerst op bij dr. Slooter, neuroloog-intensivist uit het UMC Utrecht. In veel gevallen, zo stelde hij, is er een Lees meer…

Slikken maar, Haren maken de vrouw

Haren maken de vrouw Comfortabel zit ik in de stoel van de ziekenhuiskapper. In een zijkamertje staan voor een spiegel paspophoofden met pruiken en hoofddoekjes. Je zult dáár zitten, denk ik. Dan ben je vast ook flink ziek. Gelukkig zal een kaal hoofd mij in ieder geval niet overkomen. Ik krijg weliswaar cytostatica, maar in Lees meer…