Tag Archives: Critical Illness Polyneuropathie

Esther Witteveen promoveerde op het onderwerp ‘IC verworven zwakte’, nov. 2017

Esther Witteveen promoveerde op 29 november 2017 aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp: ‘Pathofysiologie en diagnose van IC-zwakte’. Ongeveer de helft van de patiënten die zijn opgenomen op de intensive care, ontwikkelt spierzwakte. Dit wordt intensive care-verworven zwakte (IC-zwakte) genoemd. Het is steeds duidelijker geworden dat IC zwakte ernstige langetermijngevolgen kan hebben. Esther Lees meer…

Aandacht voor sepsis, nieuw boek

Sepsis en daarna is een nieuw boek, dat aandacht besteedt aan het ziektebeeld sepsis en het herstel daarna. Het werd geschreven door ex-patiënt Idelette Nutma, om patiënten en hun naasten tot een houvast te zijn. In het boek wordt uitgebreid stil gestaan bij alle aspecten van het herstel, waaronder ook de sociale (relatie, gezin, re-integratie, Lees meer…

Verpleegkundigen, wees alert op PICS

Op 14 oktober 2015 werd in tijdschrift TVZ/Nursing, een interview met Marike van der Schaaf gepubliceerd. Marike is senior onderzoeker in het AMC, fysiotherapeute en tevens kerngroeplid van de Stichting Family and patient Centered Intensive Care. In 2015 werd zij door de Hogeschool Amsterdam benoemd tot lector Revalidatie in de acute zorg, in samenwerking met Lees meer…

Brochure Uw herstel na IC-opname

De afdeling Intensive Care van het Radboudumc Nijmegen heeft een nieuwe brochure gemaakt voor ex IC patiënten en hun naasten; ‘Uw herstel na een intensive care opname’. Bij het samenstellen ervan is diverse literatuur geraadpleegd en hebben vele zorgprofessionals en IC-ervaringsdeskundigen belangrijke bijdragen geleverd. Het document is vrij beschikbaar voor geïnteresseerden en kan inhoudelijk aangepast Lees meer…

Ervaringsverhaal Barbara over alvleesklierontsteking

Na revalidatie nog niet de oude Deze maand is het een jaar geleden dat ik van het ziekenhuis ben ontslagen en met mijn herstel ben begonnen. Als ik terug denk aan mijn herstel, komt het thema “vertrouwen’ vaak voor. Toen ik op de IC lag, werd ik in slaap gehouden. Toen ik wakker werd op Lees meer…

Gabriëlle over haar lange weg van reïntegratie

Op juni 2010 onderging ik een gastric bypass operatie. Theoretisch zou ik een dag of vier in het ziekenhuis verblijven en dan naar huis kunnen. Het ging echter mis goed mis. Er zat een gaatje ergens tussen de 349 nietjes die ik tijdens mijn operatie had gekregen. Gevolg :sepsis, meervoudig orgaan falen, shock en nog Lees meer…

Marianne Brackel: Post IC-syndroom wordt niet herkend

Marianne Brackel, (ex-)IC-patiënt, schreef een artikel voor Medisch contact over de gevolgen van Intensive Care-opname, sinds kort bekend als het Post IC-syndroom. Ze betoogt en onderbouwt, o.a. aan de hand van (wetenschappelijk) literatuur onderzoek en patiëntenervaring, dat ‘intensivering’ van preventie en nazorg niet alleen hoognodig zijn maar ook een uitdaging vormen in het boeken van Lees meer…

Marco, toxische (septische) shock

Van lijden naar leiden Hieronder heb ik mijn ervaringsverhaal opgeschreven. Ik hoop dat anderen iets uit mijn verhaal kunnen halen waar zij baat bij hebben. Met spoed naar de IC Eind 2010 tussen de kerst en de jaarwisseling hadden mijn partner en ik griep. Samen zaten we in de lappenmand een aantal dagen ziek binnen. Lees meer…

‘IC in beweging’, deel 3 (slot)

Vervolg impressie AMC-symposium ‘IC in beweging’ (5 september 2013) Revalidatie Voor veel IC-patiënten geldt dat revalidatie van groot belang kan zijn. Dat geldt bijv. ook in het geval van ICU acquired weakness (=op de IC verworven spier-en zenuwzwakte). Dr. Schiemanck, revalidatie-arts in het AMC, schetste in zijn presentatie hoe het tijdig inschakelen van de revalidatie-arts Lees meer…

‘IC in beweging’, deel 2

Vervolg impressie AMC-symposium ‘IC in beweging’ (5 september 2013) Lange termijn-gevolgen van Intensive Care Van de IC-patiënten in het AMC bleek, na invoering van het nieuwe ‘Vroeg mobiliseren-beleid’ bijna een dubbel aantal patiënten gemobiliseerd te worden t.o.v. voorheen, nl. 79% versus 41%. Een belangrijke stap in het beperken van de lange termijngevolgen van IC-opname. Dr. Lees meer…

Els, complicatie na operatie

Eind september 2011 ben ik opgenomen, om op 3 oktober een grote operatie te ondergaan. Mijn eerste keer IC was direct na de operatie voor één dag. Mijn 2de keer IC was ongeveer één week na de operatie. Ze hebben mij toen onder narcose gebracht en aan de beademing. Ik ben daar toen ruim één Lees meer…

Gewrichts,- spier- en zenuwpijn

Patiënten die een tijd op de IC-afdeling hebben gelegen, kunnen beschadigde zenuwen hebben. Dit kan verschillende klachten opleveren, vooral in de armen en benen, zodat er sprake is van moeite met bewegen, krachtvermindering en stoornissen in het gevoel. De optelsom van deze klachten wordt polyneuropathie (of: critical illness polyneuropathie) genoemd. Het is een aandoening die Lees meer…

Blog

In deze rubriek vindt u gedachten, verhalen en reacties van zowel (ex-)patiënten, naasten als professionals. Ook treft u er interessante artikelen aan met impressies van symposia, belangwekkende ontwikkelingen, etc.