Tag Archives: Mobiliseren

AMC biedt professionals 1e lijn voorlichting over Post IC Syndroom

Vanuit het AMC werd, in samenwerking met de HvA, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie en de Eerste Lijn Amsterdam, op 30 januari 2018 een symposium georganiseerd met de titel: ‘VAN KRITIEKE ZIEKTE NAAR GOEDE GEZONDHEID’. Het doel: professionals uit de eerste lijn, d.w.z. huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorg, etc. voorlichting bieden over de gevolgen van kritieke ziekte Lees meer…

Nijmeegs Expertisecentrum voor de ontwenning van Beademing (NExCOB)

Nijmeegs Expertisecentrum voor de Ontwenning van Beademing (NExCOB): extra kennis, ervaring en zorg voor beademingspatiënten Inleiding Hans van der Hoeven is een gedreven intensivist. In het Radboudumc in Nijmegen startte hij begin dit jaar samen met collega Leo Heunks een speciale afdeling voor IC-patiënten die moeilijk van de beademing af te krijgen zijn: het Nijmeegs Lees meer…

Aandacht voor sepsis, nieuw boek

Sepsis en daarna is een nieuw boek, dat aandacht besteedt aan het ziektebeeld sepsis en het herstel daarna. Het werd geschreven door ex-patiënt Idelette Nutma, om patiënten en hun naasten tot een houvast te zijn. In het boek wordt uitgebreid stil gestaan bij alle aspecten van het herstel, waaronder ook de sociale (relatie, gezin, re-integratie, Lees meer…

Artikel Nursing Academy post-IC-syndroom

Het post-intensivecare-syndroom; verborgen ziekte na IC-opname In het tijdschrift Nurse Academy, juli 2016, werd dit verhelderende artikel gepubliceerd. Daarin staat bijzonder goed uitgelegd wat het Post Intensive Care syndroom inhoudt en dat klachten ook kunnen optreden bij de naasten van de patiënt als gevolg van alle spanningen die zij hebben te doorstaan. Ook wordt heel Lees meer…

Mijlpaal in aandacht voor PICS

Marike van der Schaaf: Restklachten moeten de aandacht krijgen die ze verdienen Een mijlpaal voor de aandacht voor de gevolgen van een IC-opname. Zo mag de Lectorale Rede die Marike van der Schaaf op 7 juni hield zeker genoemd worden. Bij haar aanstelling als lector Revalidatie in de Acute zorg aan de Hogeschool van Amsterdam Lees meer…

Bewegen aan de beademing, juni 2016

Veel intensive care-patiënten ervaren na ontslag ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. Marike van der Schaaf, bijzonder lector Revalidatie in de Acute Zorg aan de Hogeschool van Amsterdam, zoekt naar mogelijkheden om die bijeffecten te voorkomen. Zitten, lopen en fietsen tijdens de opname kunnen soelaas bieden. In juni 2016 verscheen hierover een artikel in het Lees meer…

Gerda, hoe ze niks meer kon en toch de weg omhoog vond, na virale myositis

Met spoed naar de IC Vorig jaar januari voelde ik me niet lekker, had de medicijnen voor mijn longen al verhoogd maar deze deden te weinig derhalve besloten de huisarts te bellen met de mededeling dat ik dacht dat het tijd werd om te beginnen met prednison en antibiotica. Hij vond dit niet nodig en Lees meer…

Verpleegkundigen, wees alert op PICS

Op 14 oktober 2015 werd in tijdschrift TVZ/Nursing, een interview met Marike van der Schaaf gepubliceerd. Marike is senior onderzoeker in het AMC, fysiotherapeute en tevens kerngroeplid van de Stichting Family and patient Centered Intensive Care. In 2015 werd zij door de Hogeschool Amsterdam benoemd tot lector Revalidatie in de acute zorg, in samenwerking met Lees meer…

‘IC in beweging’, deel 3 (slot)

Vervolg impressie AMC-symposium ‘IC in beweging’ (5 september 2013) Revalidatie Voor veel IC-patiënten geldt dat revalidatie van groot belang kan zijn. Dat geldt bijv. ook in het geval van ICU acquired weakness (=op de IC verworven spier-en zenuwzwakte). Dr. Schiemanck, revalidatie-arts in het AMC, schetste in zijn presentatie hoe het tijdig inschakelen van de revalidatie-arts Lees meer…

‘IC in beweging’, deel 2

Vervolg impressie AMC-symposium ‘IC in beweging’ (5 september 2013) Lange termijn-gevolgen van Intensive Care Van de IC-patiënten in het AMC bleek, na invoering van het nieuwe ‘Vroeg mobiliseren-beleid’ bijna een dubbel aantal patiënten gemobiliseerd te worden t.o.v. voorheen, nl. 79% versus 41%. Een belangrijke stap in het beperken van de lange termijngevolgen van IC-opname. Dr. Lees meer…

‘IC in beweging’ – IC-Revalidatie

Korte impressie AMC-symposium ”Beter beter worden na ernstige ziekte” Deze slogan geeft goed weer hoe de IC inderdaad in beweging is. Overleven is 1 ding, maar hóe is wat anders. Ook dat laatste komt gelukkig steeds meer in beeld. De eerste drie sprekers tijdens het AMC-symposium op 5 september 2013, achtereenvolgens Prof. dr. Frans Nollet, Lees meer…

Vroegbehandeling fysiotherapie

Het is bekend dat langdurige inactiviteit – eigen aan patiënten die op de IC-afdeling verblijven – tot spierzwakte en andere lichamelijke complicaties kan leiden. Na ontslag kan dat het herstel flink in de weg zitten. Om die klachten te verminderen of te voorkomen, wordt gepoogd al in een vroeg stadium IC-patiënten te activeren en te Lees meer…