Tag Archives: Overlijden

Impressie Lala congres deel 2

Op 21 april werd het LaLa congres voor acute zorg professionals gehouden. LaLa is de afkorting van Lage Landen, een congres dat bedoeld is om de uitwisseling van ideeën en kennis tussen België en Nederland te stimuleren. De mooie stad Haarlem, om precies te zijn de Philharmonie, was de locatie waar het evenement plaats vond. Lees meer…

Begeleiding kinderen bij IC-opname familielid, deel 3 (slot)

In het Elisabeth-ziekenhuis in Tilburg is men in 2013 een project gestart om (jonge) kinderen te begeleiden bij de IC-opname van een dierbare. Daartoe werd een commissie in het leven geroepen die o.a. gezorgd heeft voor goed informatie-materiaal voor kinderen en ouders, en protocollen en richtlijnen heeft opgesteld die de verwerking van de gebeurtenissen voor Lees meer…

Begeleiding kinderen bij IC-opname familielid, Elisabeth ZH Tilburg

In het Elisabeth-ziekenhuis in Tilburg is men in 2013 een project gestart om (jonge) kinderen te begeleiden bij de IC-opname van een dierbare. Daartoe werd een commissie in het leven geroepen die o.a. gezorgd heeft voor goed informatie-materiaal voor kinderen en ouders, en protocollen en richtlijnen heeft opgesteld die de verwerking van de gebeurtenissen voor Lees meer…

Oktober 2013, Hoog sterftecijfer na opname op IC

Hoogleraar Diederik van Dijk aan het UMC Utrecht presenteerde op 16 oktober nieuwe cijfers uit onderzoek. Zo blijkt dat één op de tien patiënten die op de afdeling Intensive Care liggen alsnog binnen een jaar na de behandeling overlijdt. Van de mensen die wel herstellen heeft een deel na een jaar forse gezondheidsklachten, die soms Lees meer…

Afzien van behandelen of stoppen met behandelen

IC-patiënten zijn ernstig ziek. Het kan zijn dat er geen behandelingen meer zijn die de situatie van de patiënt kunnen verbeteren, of die een patiënt in leven kunnen houden. Als de intensivist inziet dat een behandeling medisch zinloos is, wordt er van afgezien met die behandeling te beginnen of wordt met een begonnen behandeling gestopt. Lees meer…

Staken of afzien van een behandeling

IC-patiënten kunnen in een situatie terechtkomen waarin een behandeling in medisch opzicht niet meer zinvol is. Met andere woorden: de kans dat de patiënt beter wordt van de behandeling, is niet aanwezig. In die situaties kan de arts de beslissing nemen de behandeling te staken. Ook kan het zijn dat een behandeling, die theoretisch wel Lees meer…

Opname

Door Idelette Nutma Overrompeling In een oogwenk kan het noodlot toeslaan; door een ongeval of ziekte, door een complicatie of geweld kan een mens van het ene moment op het andere in een levensbedreigende situatie terecht komen. Acute opname op de Intensive Care volgt en in korte tijd krijgen patiënt en naasten ervaringen mee die Lees meer…