Tag Archives: Pijnmedicatie

Ervaringsverhaal Geertje, Antifosfolipidensyndroom na bevalling

Geertje heeft zowel voor opeenicliggen als voor de website van de FCIC een blog bijgehouden. Op deze site zijn al haar bijdragen te vinden. Hieronder leest u de eerste. Onderaan vindt u de link naar de volgende. Als beheerders van deze website zijn we heel blij dat ze zich op deze manier wil inzetten voor Lees meer…

Kritiek ziek op de IC door clusterhoofdpijn

Dhr. A. beschrijft hieronder zijn IC-opname i.v.m. de gevolgen van ernstige clusterhoofdpijnen. Aan zijn IC-opname ging een lange weg vooraf van helse pijnen waarbij de diagnose lange tijd uitbleef. Uiteindelijk werd de diagnose ‘clusterhoofdpijn’ gesteld en een zgn. neurostimulator ingebracht om de klachten onder contrôle te krijgen. Echter de neurostimulator bleek een kwetsbaar apparaat waar Lees meer…

Impressie Venticare ’14: sedatie, fixatie

Onlangs, op 16 mei, werd het jaarlijkse Venticare-congres gehouden, voor acute/intensieve zorg-professionals. Er viel weer veel te kiezen. Hieronder een paar indrukken van lezingen. ‘Sederen leidt tot meer comfort!?’ Voor deze site stak ik mijn licht allereerst op bij dr. Slooter, neuroloog-intensivist uit het UMC Utrecht. In veel gevallen, zo stelde hij, is er een Lees meer…

Kijk op IC-(na)zorg deel 1

Op respectievelijk 6 en 7 juni vond het jaarlijkse Venticare-congres plaats in Utrecht, in het jaarbeurs congres- en vergadercentrum. Venticare (dat bij deze gelegenheid tevens een nieuwe website lanceerde) is een ideële organisatie die zich toelegt op (bij)scholing van medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van de acute zorg. Ondergetekende ging er op de Lees meer…

Pijnbehandeling

Pijnbehandeling is een essentieel onderdeel van IC-zorg. IC-patiënten kunnen echter niet altijd aangeven óf ze pijn hebben, waar ze pijn hebben en in welke mate de pijn aanwezig is. Bij wakkere patiënten kan met pijnvragenlijsten en pijnscores gewerkt worden. Via een pijnscore-hulpmiddel kunnen patiënten aangeven of ze geen tijd (score 0) of onhoudbare (score 10) Lees meer…