Tag Archives: post IC-syndroom

Balanstraining in internationaal vakblad

De Balanstraining voor ex-IC-patiënten is eind november 2017 in het internationale vakblad getiteld ‘International Journal of Psychology & Behavior Analysis’ uitvoerig in de schijnwerpers gezet. De effecten van de training worden daarin wetenschappelijk onderbouwd aan de hand van onderzoek, door Margo van Mol (Erasmus MC) en Lilian Vloet (Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN) Lees meer…

NOS journaal besteedt okt. 2017 aandacht aan Post Intensive Care Syndroom

Op vrijdag 27 oktober 2017 besteedde het NOS journaal aandacht aan de lange termijn-gevolgen van een IC-opname. De term Post Intensive Care Syndroom werd genoemd. Dat mag al een mijlpaal op zich genoemd worden! De afgelopen jaren waarin o.a. dankzij ervaringsverhalen van ex-patiënten, lobbywerk, initiatieven vanuit ziekenhuizen en de Stichting FCIC, en deze website steeds Lees meer…

Start nieuwe blog door ex-patiënte Geertje

Geertje gaat de komende tijd zowel voor opeenicliggen als voor de website van de FCIC een blog bijhouden. Van tijd tot tijd zal er weer een nieuwe bijdrage van haar hand verschijnen. Als beheerders van deze website zijn we heel blij dat ze zich op deze manier wil inzetten voor de steun aan lotgenoten. Geertje Lees meer…

Aandacht op Kiesbeter voor Post Intensive Care Syndroom

De site van de overheid Kiesbeter (van het Zorginstituut Nederland) heeft, daarin ondersteund door advies vanuit de Stichting Family and patient Centered Intensive Care, een aparte pagina gebouwd rond het thema Intensive Care en de gezondheidsproblemen die uit een IC-opname kunnen voortkomen (incl. het Post Intensive Care Syndroom). Zie bij KiesBeter wijst u de weg Lees meer…

Positieve ontwikkelingen en samenwerking, met FCIC aan de basis

De Stichting Family and patient Centered Intensive Care heeft op diverse terreinen, en in samenwerking met andere organisaties, de impact van kritieke ziekte en Intensive Care meer op de kaart kunnen zetten. Dat willen we eens even in de schijnwerpers zetten. Bent u geïnteresseerd in het leveren van een bijdrage in de vorm van een Lees meer…

Nazorg-traject (Balanstraining) 21 oktober van start

Na een goede start in januari en maart gaat de eerstvolgende ronde van de Balanstraining op 21 oktober 2016 van start. De startdatum was aanvankelijk 23 september maar om meer mensen in de gelegenheid te stellen mee te doen, is de training een maand opgeschoven. Deze training, waaraan ook aandacht werd besteed in de Kruispunt-uitzending Lees meer…

Artikel Nursing Academy post-IC-syndroom

Het post-intensivecare-syndroom; verborgen ziekte na IC-opname In het tijdschrift Nurse Academy, juli 2016, werd dit verhelderende artikel gepubliceerd. Daarin staat bijzonder goed uitgelegd wat het Post Intensive Care syndroom inhoudt en dat klachten ook kunnen optreden bij de naasten van de patiënt als gevolg van alle spanningen die zij hebben te doorstaan. Ook wordt heel Lees meer…

Mijlpaal in aandacht voor PICS

Marike van der Schaaf: Restklachten moeten de aandacht krijgen die ze verdienen Een mijlpaal voor de aandacht voor de gevolgen van een IC-opname. Zo mag de Lectorale Rede die Marike van der Schaaf op 7 juni hield zeker genoemd worden. Bij haar aanstelling als lector Revalidatie in de Acute zorg aan de Hogeschool van Amsterdam Lees meer…

Het Post Intensive Care Syndroom

In 2012 werd voor het eerst het Post Intensive Care Syndroom omschreven (PICS). Deze term staat voor het geheel van fysieke, mentale en neuro-cognitieve klachten waar een groot deel van de groep (ex)-IC-patiënten mee te maken krijgt. Tegelijkertijd werd ook het Post Intensive Care Syndroom bij familie-leden omschreven (PICS-F); zij krijgen te maken met de Lees meer…

Lectorale rede dr. Marike van der Schaaf

Op dinsdag 7 juni 2016 hield dr. Marike van der Schaaf, werkzaam in het AMC, haar lectorale rede, aan de Hogeschool van Amsterdam. De titel luidt: Zorg voor kwaliteit van overleving… van ziekenhuispatiënten met een complexe hulpvraag. Marike van der Schaaf is fysiotherapeut en senior onderzoeker, en werd in 2015 benoemd tot lector Revalidatie Acute Lees meer…

Ervaringsverhaal Post Intensive Care Syndroom na ongeluk

Mijn ervaring met de verwaarlozing van het Post Intensive Care Syndroom als gevolg van een Intensive Care opname na een schedelbasisfractuur door een ernstig ongeluk met een paard Op mijn elfde jaar kreeg ik een ernstig coma ongeluk met een schedelbasisfractuur als gevolg van een trap van een paard. Op dat moment heb ik dertig Lees meer…

Filmpje Open Space 14-4-2016

Hieronder vindt u een link naar een filmpje betreffende de landelijke ontmoetingsdag voor professionals en voor ex-patiënten en naasten. Het onderwerp van deze dag is ‘Humanisering van Intensive Care, een gezamenlijk belang’. Zie bij: info en aanmelding voor verdere gegevens. Zie hier het Filmpje met aankondiging Open Space 14 april 2016

Langetermijnuitkomsten van IC-behandeling, januari 2016

Op 18 januari 2016 verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een artikel over ‘Lange termijnuitkomsten van IC-behandeling’. Het biedt een goede inkijk in de problematiek waar veel patiënten en naasten na de IC-opname mee geconfronteerd worden. Zie hier de link naar het artikel.

Baanbrekend artikel over noodzaak IC-nazorg

10 december verscheen een zeer belangrijk artikel in het vakblad Medisch Contact, een artikel dat de urgentie van de problematiek van ex-IC-patiënten op de kaart zet als een thema waar landelijk aandacht aan moet worden geschonken, zowel in onderzoek, opleiding, multidisciplinaire samenwerking, revalidatie als in samenwerking tussen 1e en 2e lijnszorg. De bewustwording is groeiende Lees meer…

Interview Marianne Brackel 2015 in vakblad Kritiek

In vakblad Kritiek verscheen een interview met Marianne Brackel, ex-IC-patiënt en voormalig jeugdarts waarin zij vertelt hoe haar ervaringen haar hebben geïnspireerd om zich in te zetten voor kennisverspreiding m.b.t. het Post IC-syndroom en het (verder) ontwikkelen van nazorg. Met veel enthousiasme is zij daartoe lid van de kerngroep van Family and patient Centered Intensive Lees meer…

Verpleegkundigen, wees alert op PICS

Op 14 oktober 2015 werd in tijdschrift TVZ/Nursing, een interview met Marike van der Schaaf gepubliceerd. Marike is senior onderzoeker in het AMC, fysiotherapeute en tevens kerngroeplid van de Stichting Family and patient Centered Intensive Care. In 2015 werd zij door de Hogeschool Amsterdam benoemd tot lector Revalidatie in de acute zorg, in samenwerking met Lees meer…

Arts uit Eindhoven doodziek van de intensive care

In een interview in het Eindhovens dagblad, gepubliceerd op 13 oktober 2015 vertelt Marianne Brackel (ook te zien in de Kruispuntdocumentaire op 18-10-2015) hoe ze de restklachten van haar Intensive Care-opname pas later herkende. Een pleidooi voor meer aandacht voor de impact van kritieke ziekte en Intensive Care, en meer specifiek voor het Post Intensive Lees meer…

Balanstraining

Deze vorm van nazorg, waaraan ook aandacht werd besteed in de Kruispunt-uitzending van 18-10-2015 is speciaal ontwikkeld voor en specifiek gericht op ex-IC-patiënten. Omdat het gaat om nazorg voor de langere termijn richt de training zich op die ex-patiënten voor wie de IC-opname zo’n 9 maanden of langer geleden is. Waarom minimaal 9 maanden? Omdat Lees meer…

Van patiënt tot ambassadeur nazorg

Marianne Brackel werd in 2008 met spoed opgenomen op de Intensive Care. Ze verbleef er 2 weken en het veranderde haar leven substantiëel. Sindsdien heeft zij zich ontpopt als een ware ‘ambassadeur’ voor nazorg. Met de vurige wens om meer bewustwording te kweken rond de restklachten na kritieke ziekte én haar streven om de nazorg Lees meer…