Tag Archives: Post Intensive Care syndrome

AMC biedt professionals 1e lijn voorlichting over Post IC Syndroom

Vanuit het AMC werd, in samenwerking met de HvA, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie en de Eerste Lijn Amsterdam, op 30 januari 2018 een symposium georganiseerd met de titel: ‘VAN KRITIEKE ZIEKTE NAAR GOEDE GEZONDHEID’. Het doel: professionals uit de eerste lijn, d.w.z. huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorg, etc. voorlichting bieden over de gevolgen van kritieke ziekte Lees meer…

NOS journaal besteedt okt. 2017 aandacht aan Post Intensive Care Syndroom

Op vrijdag 27 oktober 2017 besteedde het NOS journaal aandacht aan de lange termijn-gevolgen van een IC-opname. De term Post Intensive Care Syndroom werd genoemd. Dat mag al een mijlpaal op zich genoemd worden! De afgelopen jaren waarin o.a. dankzij ervaringsverhalen van ex-patiënten, lobbywerk, initiatieven vanuit ziekenhuizen en de Stichting FCIC, en deze website steeds Lees meer…

Uw stem op ‘de loopband aan het bed’ voor IC-patiënten telt!

Een stap voorwaarts in de revalidatie van én voor IC-patiënten De afdeling Revalidatie uit het AMC heeft een zeer effectieve loopband ontwikkeld, speciaal voor aan het bed, ten behoeve van IC-patiënten die zeer verzwakt zijn. Zie hieronder om te stemmen (mogelijk t/m 20 juni 2017) Als redactie van de website www.opeenicliggen.nl vroegen wij fysiotherapeute/mede-initiatiefnemer Juultje Lees meer…

Ex-IC-patiënte Marjolein vertelt in Linda over PICS

Op de website van LindaNieuws.nl is sinds 17 maart 2017 het verhaal van Marjolein te lezen. Zij vertelt over de restklachten waar ze mee leeft sinds haar Intensive Care opname. Deze klachten worden tegenwoordig omschreven als PICS, het Post Intensive Care Syndroom maar worden nog steeds (te) weinig onderkend. Daarom zet Marjolein zich enorm in Lees meer…

Start nieuwe blog door ex-patiënte Geertje

Geertje gaat de komende tijd zowel voor opeenicliggen als voor de website van de FCIC een blog bijhouden. Van tijd tot tijd zal er weer een nieuwe bijdrage van haar hand verschijnen. Als beheerders van deze website zijn we heel blij dat ze zich op deze manier wil inzetten voor de steun aan lotgenoten. Geertje Lees meer…

Aandacht op Kiesbeter voor Post Intensive Care Syndroom

De site van de overheid Kiesbeter (van het Zorginstituut Nederland) heeft, daarin ondersteund door advies vanuit de Stichting Family and patient Centered Intensive Care, een aparte pagina gebouwd rond het thema Intensive Care en de gezondheidsproblemen die uit een IC-opname kunnen voortkomen (incl. het Post Intensive Care Syndroom). Zie bij KiesBeter wijst u de weg Lees meer…

Margo van Mol wint prijs voor presentatie Balanstraining

Margo van Mol, IC-verpleegkundige in het Erasmus MC, psycholoog en onderzoeker, ontving de 1e prijs voor de beste mondelinge presentatie tijdens het EfCCNa Congress in Belfast (Noord-Ierland). Haar presentatie zette de Balanstraining (nazorg-traject voor volwassen ex-IC-patiënten) in de schijnwerpers. De titel luidde: ‘The evaluation of Balance-training; a new method in the aftercare of intensive care Lees meer…

Daniela Dettling promoveert op proefschrift over PICS

Daniela Dettling-Ihnenfeldt, fysiotherapeut, onderzoeker (en vanaf 16 februari 2017) doctor, heeft een proefschrift geschreven dat geheel gewijd is aan het Post Intensive Care syndroom. Een heel waardevol document waarin zij het resultaat beschrijft van haar studie naar het functioneren van patiënten na een Intensive Care-opname, hoe zij omgaan met hun klachten en wat hun kwaliteit Lees meer…

Ervaringsverhaal Marjolein, necrotiserende fasciitis

Mijn naam is Marjolein Siebel en ik heb vier jaar geleden op de IC gelegen vanwege een Necrotiserende Fasciitis (in de volksmond beter bekend als vleesetende bacterie). Van de ene op de andere dag veranderde mijn leven van een sportieve, druk werkende moeder, in een zieke niets kunnende moeder. Voor mijn kinderen, man en familie Lees meer…

Aandacht voor sepsis, nieuw boek

Sepsis en daarna is een nieuw boek, dat aandacht besteedt aan het ziektebeeld sepsis en het herstel daarna. Het werd geschreven door ex-patiënt Idelette Nutma, om patiënten en hun naasten tot een houvast te zijn. In het boek wordt uitgebreid stil gestaan bij alle aspecten van het herstel, waaronder ook de sociale (relatie, gezin, re-integratie, Lees meer…

Nazorg-traject (Balanstraining) 21 oktober van start

Na een goede start in januari en maart gaat de eerstvolgende ronde van de Balanstraining op 21 oktober 2016 van start. De startdatum was aanvankelijk 23 september maar om meer mensen in de gelegenheid te stellen mee te doen, is de training een maand opgeschoven. Deze training, waaraan ook aandacht werd besteed in de Kruispunt-uitzending Lees meer…

Artikel Nursing Academy post-IC-syndroom

Het post-intensivecare-syndroom; verborgen ziekte na IC-opname In het tijdschrift Nurse Academy, juli 2016, werd dit verhelderende artikel gepubliceerd. Daarin staat bijzonder goed uitgelegd wat het Post Intensive Care syndroom inhoudt en dat klachten ook kunnen optreden bij de naasten van de patiënt als gevolg van alle spanningen die zij hebben te doorstaan. Ook wordt heel Lees meer…

Mijlpaal in aandacht voor PICS

Marike van der Schaaf: Restklachten moeten de aandacht krijgen die ze verdienen Een mijlpaal voor de aandacht voor de gevolgen van een IC-opname. Zo mag de Lectorale Rede die Marike van der Schaaf op 7 juni hield zeker genoemd worden. Bij haar aanstelling als lector Revalidatie in de Acute zorg aan de Hogeschool van Amsterdam Lees meer…

Het Post Intensive Care Syndroom

In 2012 werd voor het eerst het Post Intensive Care Syndroom omschreven (PICS). Deze term staat voor het geheel van fysieke, mentale en neuro-cognitieve klachten waar een groot deel van de groep (ex)-IC-patiënten mee te maken krijgt. Tegelijkertijd werd ook het Post Intensive Care Syndroom bij familie-leden omschreven (PICS-F); zij krijgen te maken met de Lees meer…

Lectorale rede dr. Marike van der Schaaf

Op dinsdag 7 juni 2016 hield dr. Marike van der Schaaf, werkzaam in het AMC, haar lectorale rede, aan de Hogeschool van Amsterdam. De titel luidt: Zorg voor kwaliteit van overleving… van ziekenhuispatiënten met een complexe hulpvraag. Marike van der Schaaf is fysiotherapeut en senior onderzoeker, en werd in 2015 benoemd tot lector Revalidatie Acute Lees meer…

Impressie Open Space-dag 14 april

Op donderdag 14 april 2016 zat de zaal in Kasteel Vanenburg vol met 165 mensen, professionals en ex-IC-patiënten en naasten. Het thema was ‘Humanisering van Intensive Care, een gezamenlijk belang’. De dag was georganiseerd door de Stichting FCIC. Na een inleiding door dr. Lisbeth Verharen (voorzitter van de FCIC) en prof. dr. Peter van der Lees meer…

Ervaringsverhaal Post Intensive Care Syndroom na ongeluk

Mijn ervaring met de verwaarlozing van het Post Intensive Care Syndroom als gevolg van een Intensive Care opname na een schedelbasisfractuur door een ernstig ongeluk met een paard Op mijn elfde jaar kreeg ik een ernstig coma ongeluk met een schedelbasisfractuur als gevolg van een trap van een paard. Op dat moment heb ik dertig Lees meer…

Filmpje Open Space 14-4-2016

Hieronder vindt u een link naar een filmpje betreffende de landelijke ontmoetingsdag voor professionals en voor ex-patiënten en naasten. Het onderwerp van deze dag is ‘Humanisering van Intensive Care, een gezamenlijk belang’. Zie bij: info en aanmelding voor verdere gegevens. Zie hier het Filmpje met aankondiging Open Space 14 april 2016