Tag Archives: Post traumatische stress

Ex-IC-patiënten gezocht voor onderzoek naar geluid op de IC

Student Duuk Prins van de Hogeschool Utrecht, kwam n.a.v. ervaringen van ex-IC-patiënten, op het idee zijn afstudeeronderzoek te richten op het verminderen van de overlast van ‘omgevingsgeluiden’ (piepjes etc.) op de intensive care. Hij verricht zijn afstudeeronderzoek in samenwerking met Digitas Lbi dat zich bezighoudt met ‘digital design’ (het is gespecialiseerd in digitale vernieuwingsprojecten). Naar Lees meer…

13 oktober nazorg-traject bij Arnhem, Balanstraining van start

13 oktober start in Arnhem een Balanstraining. Deze training biedt lange termijn-nazorg aan patiënten die op de Intensive Care hebben gelegen. Hanneke Oonk, IC verpleegkundige, mindfulness-trainer en coach, begeleidt de bijeenkomsten. Ervaringsprofessional Idelette Nutma heeft de training helpen ontwikkelen en is de 4e bijeenkomst ook aanwezig. Alle informatie, ook over de ervaringen van eerdere deelnemers Lees meer…

Artikel Nursing Academy post-IC-syndroom

Het post-intensivecare-syndroom; verborgen ziekte na IC-opname In het tijdschrift Nurse Academy, juli 2016, werd dit verhelderende artikel gepubliceerd. Daarin staat bijzonder goed uitgelegd wat het Post Intensive Care syndroom inhoudt en dat klachten ook kunnen optreden bij de naasten van de patiënt als gevolg van alle spanningen die zij hebben te doorstaan. Ook wordt heel Lees meer…

Andrea Walraven op de Venticare

Andrea Walraven was één van de vele sprekers tijdens de Venticare. Tijdens de plenaire opening van Venticare Live, (congres voor acute zorg-professionals) wist ze de gehele zaal muisstil te krijgen toen ze een voorbeeld gaf van haar ervaringen met traumazorg, meer specifiek: de opvang van een kind na de suïcide van haar moeder. Een indringende Lees meer…

Langetermijnuitkomsten van IC-behandeling, januari 2016

Op 18 januari 2016 verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een artikel over ‘Lange termijnuitkomsten van IC-behandeling’. Het biedt een goede inkijk in de problematiek waar veel patiënten en naasten na de IC-opname mee geconfronteerd worden. Zie hier de link naar het artikel.

Artikel in TVZ, Nursing over Post Intensive Care Syndroom, okt. 2015

Op 14 oktober 2015 werd in tijdschrift TVZ/Nursing, een interview met Marike van der Schaaf gepubliceerd over het Post Intensive Care syndroom. Marike is senior onderzoeker in het AMC, fysiotherapeute en tevens kerngroeplid van de Stichting Family and patient Centered Intensive Care. In 2015 werd zij door de Hogeschool Amsterdam benoemd tot lector Revalidatie in Lees meer…

Verpleegkundigen, wees alert op PICS

Op 14 oktober 2015 werd in tijdschrift TVZ/Nursing, een interview met Marike van der Schaaf gepubliceerd. Marike is senior onderzoeker in het AMC, fysiotherapeute en tevens kerngroeplid van de Stichting Family and patient Centered Intensive Care. In 2015 werd zij door de Hogeschool Amsterdam benoemd tot lector Revalidatie in de acute zorg, in samenwerking met Lees meer…

Gabriëlle over haar lange weg van reïntegratie

Op juni 2010 onderging ik een gastric bypass operatie. Theoretisch zou ik een dag of vier in het ziekenhuis verblijven en dan naar huis kunnen. Het ging echter mis goed mis. Er zat een gaatje ergens tussen de 349 nietjes die ik tijdens mijn operatie had gekregen. Gevolg :sepsis, meervoudig orgaan falen, shock en nog Lees meer…

Marianne Brackel: Post IC-syndroom wordt niet herkend

Marianne Brackel, (ex-)IC-patiënt, schreef een artikel voor Medisch contact over de gevolgen van Intensive Care-opname, sinds kort bekend als het Post IC-syndroom. Ze betoogt en onderbouwt, o.a. aan de hand van (wetenschappelijk) literatuur onderzoek en patiëntenervaring, dat ‘intensivering’ van preventie en nazorg niet alleen hoognodig zijn maar ook een uitdaging vormen in het boeken van Lees meer…

Herbelevingen en PTSS

Een IC-opname kan voor sommige patiënten een dusdanige traumatische ervaring (*) zijn, dat zij te maken krijgen met: Herbelevingen Pogingen hetgeen gebeurd is te verdringen Verhoogde prikkelbaarheid Als dit langer dan een maand aanhoudt, kan er sprake zijn van een posttraumatische stress stoornis (PTSS). De herbelevingen – veelal flashbacks over de IC-tijd – kunnen ’s Lees meer…

Niet-lichamelijke gevolgen

Na het ontslag van de IC-afdeling, hebben patiënten vaak nog geruime tijd last van klachten, die te maken hebben met het IC-verblijf. Deze gevolgen kunnen lichamelijk en niet-lichamelijk zijn. De meeste klachten heeft de patiënt in de eerste maanden na het IC-verblijf, maar de restverschijnselen kunnen nog tot 1,5 à 2 jaar in intensiteit afnemen. Lees meer…