Tag Archives: PTSS

NOS journaal besteedt okt. 2017 aandacht aan Post Intensive Care Syndroom

Op vrijdag 27 oktober 2017 besteedde het NOS journaal aandacht aan de lange termijn-gevolgen van een IC-opname. De term Post Intensive Care Syndroom werd genoemd. Dat mag al een mijlpaal op zich genoemd worden! De afgelopen jaren waarin o.a. dankzij ervaringsverhalen van ex-patiënten, lobbywerk, initiatieven vanuit ziekenhuizen en de Stichting FCIC, en deze website steeds Lees meer…

Ex-patiënte Geertje vertelt over haar thuiskomst na de IC

Geertje gaat de komende tijd zowel voor opeenicliggen als voor de website van de FCIC een blog bijhouden. Van tijd tot tijd zal er weer een nieuwe bijdrage van haar hand verschijnen. Als beheerders van deze website zijn we heel blij dat ze zich op deze manier wil inzetten voor de steun aan lotgenoten. Geertje Lees meer…

IC-survivor levert fors in op kwaliteit van leven, Venticare-magazine januari

In Venticare-magazine van januari 2017 staat het Post Intensive Care Syndroom in de schijnwerpers. O.a. ex-IC-patiënten Marjolein Siebel en Ed Kuijper komen aan het woord over de wending die hun leven nam na een ingrijpende kritieke ziekte en IC-opname. Ze keerden niet terug op hun oude niveau. Intensivist Anja Balzereit (uit het OLVG), IC-verpleegkundige Hanneke Lees meer…

Kritiek ziek op de IC door clusterhoofdpijn

Dhr. A. beschrijft hieronder zijn IC-opname i.v.m. de gevolgen van ernstige clusterhoofdpijnen. Aan zijn IC-opname ging een lange weg vooraf van helse pijnen waarbij de diagnose lange tijd uitbleef. Uiteindelijk werd de diagnose ‘clusterhoofdpijn’ gesteld en een zgn. neurostimulator ingebracht om de klachten onder contrôle te krijgen. Echter de neurostimulator bleek een kwetsbaar apparaat waar Lees meer…

Langetermijnuitkomsten van IC-behandeling, januari 2016

Op 18 januari 2016 verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een artikel over ‘Lange termijnuitkomsten van IC-behandeling’. Het biedt een goede inkijk in de problematiek waar veel patiënten en naasten na de IC-opname mee geconfronteerd worden. Zie hier de link naar het artikel.

Brochure Uw herstel na IC-opname

De afdeling Intensive Care van het Radboudumc Nijmegen heeft een nieuwe brochure gemaakt voor ex IC patiënten en hun naasten; ‘Uw herstel na een intensive care opname’. Bij het samenstellen ervan is diverse literatuur geraadpleegd en hebben vele zorgprofessionals en IC-ervaringsdeskundigen belangrijke bijdragen geleverd. Het document is vrij beschikbaar voor geïnteresseerden en kan inhoudelijk aangepast Lees meer…

Eerste Nederlands onderzoek naar Post IC syndroom

Aan de universiteit van Maastricht wordt een onderzoek gestart naar het Post IC syndroom (PICS), dit syndroom staat voor de fysieke, cognitieve en psychische klachten die bij veel patiënten na hun verblijf/behandeling op de IC optreden. Ook bij de naasten doet de impact van een opname zich gelden. Het ‘Post Intensive Care Syndroom’ verdient dringend Lees meer…